Plugsurfing

Pravila otkazivanja

Otkazivanje računa

Imate pravo u bilo kojem trenutku otkazati račun (bez navođenja razloga) tako da Plugsurfing obavijestite o svojoj odluci jasnom izjavom. U tu se svrhu možete koristiti priloženim oglednim obrascem za otkazivanje. Upotreba obrasca nije obavezna. Ako želite da se vaš zahtjev hitno obradi, Plugsurfing preporučuje da se obratite timu korisničke podrške putem značajke čavrljanja uživo, koja je dostupna u mobilnoj aplikaciji.

Račun nakon ukidanja više nećete moći upotrebljavati. Napominjemo da otkazivanje računa znači da će se svi ključevi za punjenje povezani s tim računom (ako postoje) deaktivirati. Napominjemo i da nećete moći ključ za punjenje dodati na drugi račun koji imate niti ga dodati na novi račun ako ga ubuduće otvorite. Ako odlučite otvoriti novi račun te i dalje želite pristupati stanicama za punjenje koje su vam pristupačne putem provjere autentičnosti ključem za punjenje, morat ćete naručiti novi ključ za punjenje.

Ukidanjem računa automatski se ukidaju i sve trenutačno aktivne pretplate.

Imajte na umu da otkazivanje računa ne utječe na vašu obvezu plaćanja svih sesija punjenja koje ste započeli prije otkazivanja.

 

Otkazivanje kupnje ključeva za punjenje

Kupnju ključa ili ključeva za punjenje imate pravo otkazati bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) dana od dana na koji ste vi ili treća strana koju ste vi odredili, a nije nositelj, preuzeli ključ odnosno ključeve u posjed.

Da biste iskoristili pravo na otkazivanje, morate o toj odluci obavijestiti Plugsurfing jasnom izjavom. U tu se svrhu možete koristiti priloženim oglednim obrascem za otkazivanje. Upotreba obrasca nije obavezna. Otkazivanje je valjano ako se zatraži prije prethodno navedenog isteka razdoblja otkazivanja. Ako želite da se vaš zahtjev hitno obradi, Plugsurfing preporučuje da se obratite timu korisničke podrške putem značajke čavrljanja uživo, koja je dostupna u mobilnoj aplikaciji.

Ako otkažete kupnju ključeva za punjenje, Plugsurfing će vam u najkraćem roku vratiti sav novac primljen od vas, uključujući trošak dostave (osim u slučaju dodatnih troškova koji su rezultat vašeg odabira neke druge dostave, a ne najjeftinije standardne dostave koju nudimo), a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma primitka zahtjeva za otkazivanje. Ako ne dogovorite drukčije, Plugsurfing će za povrat novca upotrebljavati isti način plaćanja kojim ste se vi koristili pri prvotnoj transakciji. Zbog otkazivanja vam se ni u kojem slučaju neće naplatiti dodatne naknade.

Plugsurfing ima pravo odbiti isplatu povrata novca dok ne primi povrat svih ključeva i drugih materijala koje vam je Plugsurfing dostavio ili dok ne predočite dokaz da ste poslali ključeve za punjenje i druge materijale, ovisno o tome što je prije. Ključ za punjenje i druge materijale koje ste dobili od tvrtke Plugsurfing morate poslati ili predati što prije, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma na koji ste Plugsurfing obavijestili o otkazivanju kupnje. Rok će se smatrati ispunjenim ako ključeve za punjenje i druge materijale koje ste dobili od tvrtke Plugsurfing pošaljete prije kraja prethodno navedenog razdoblja. Sami snosite izravne troškove povrata ključeva za punjenje i drugih materijala koje vam je dostavila tvrtka Plugsurfing.

 

Otkazivanje kupnje pretplate

Za otkazivanje kupnje pretplate dostupne su dvije mogućnosti:

1. tijekom prvih četrnaest (14) dana od zaključivanja kupnje

2. nakon četrnaest (14) dana sukladno pravilima otkazivanja za kupljenu pretplatu.

U oba slučaja pretplatu je moguće otkazati bez navođenja razloga.

Da biste iskoristili pravo na otkazivanje, morate o toj odluci obavijestiti Plugsurfing jasnom izjavom. Pretplatu je moguće otkazati izravno u mobilnoj aplikaciji odnosno na web-mjestu ili pak obraćanjem timu za korisničku podršku putem značajke čavrljanja uživo, koja je dostupna u mobilnoj aplikaciji. Možete se i koristiti priloženim oglednim obrascem za otkazivanje. Upotreba obrasca nije obavezna.

Ako pretplatu otkažete tijekom prvih četrnaest (14) dana, vratit ćemo vam puni iznos pretplate, a pretplata će se odmah otkazati. Plugsurfing će povrat novca izvršiti što je prije moguće, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma primitka zahtjeva za otkazivanje. Ako ne dogovorite drukčije, Plugsurfing će za povrat novca upotrebljavati isti način plaćanja kojim ste se vi koristili pri prvotnoj transakciji.

Ako pretplatu otkažete nakon navedenih četrnaest (14) dana, primjenjivat će se pravila otkazivanja pretplate te se pretplata više neće obnoviti po završetku razdoblja pretplate. Konkretne informacije o točnom razdoblju otkazivanja pretplate dostupne su na vašem korisničkom računu.

 

Ogledni obrazac za otkazivanje

(popunite ovaj obrazac i vratite nam ga ako želite otkazati ugovor):

Prima:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Mađarska

Adresa e-pošte: service@plugsurfing.com

Ovime vas obavještavam/obavještavamo (*) da otkazujem/otkazujemo (*) ugovor o kupnji / ugovor o pružanju sljedeće usluge ili značajke na zahtjev (*):

Naručen dana (*) / primljen dana (*):
Ime/naziv korisnika:
Adresa e-pošte korisnika:
Potpis korisnika (samo ako se obraza šalje u papirnatom obliku)
Datum:

(*) Izbrišite nepotrebne dijelove

Contact

Plugsurfing's service department