Plugsurfing

Annullationspolicy

Annullering av konto

Du har rätt att annullera kontot när som helst (utan att ange anledning) genom att informera Plugsurfing om ditt beslut med ett tydligt meddelande. För detta ändamål kan du använda det bifogade annullationsformuläret. Det är inte obligatoriskt att använda det här formuläret. Om du önskar att din begäran behandlas omgående rekommenderar Plugsurfing att du kontaktar Kundtjänstteamet med hjälp av livechattfunktionen som du återfinner i mobilapplikationen.

Efter uppsägningen kommer du inte längre att kunna använda ditt konto. Vi ber dig observera att uppsägningen av kontot innebär att alla laddningsnycklar som har samband med det här kontot (om sådana finns) kommer att inaktiveras. Vi ber dig även att observera att du inte kommer att kunna lägga till din laddningsnyckel till ett annat konto som du har eller att lägga till den på ett nytt konto som du lägger upp i framtiden. Om du bestämmer dig för att öppna ett nytt konto och fortfarande vill ha tillgång till laddningsstationer som är tillgängliga med hjälp av autentiseringsmetoden för laddningsnyckeln, måste du beställa en ny laddningsnyckel.

Uppsägning av kontot avslutar även automatiskt alla aktuella prenumerationer.

Observera att uppsägning av kontot inte har någon inverkan på din skyldighet att betala för alla belastningar som du har initierat före uppsägningen.

 

Annullering av inköp av laddningssnycklar

Du har rätt att annullera inköp av laddningssnyckel(-ar) utan att behöva ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från den dag då du eller av dig utsedd tredje part, som inte är innehavare, tog laddningsnyckeln(-na) i besittning.

För att utöva dina annulleringsrättigheter måste du informera Plugsurfing om ditt beslut i ett tydligt meddelande. För detta ändamål kan du använda det bifogade annullationsformuläret. Det är inte obligatoriskt att använda det här formuläret. Din annullation gäller om den har lämnats in före utgången av annullationsperioden som anges ovan. Om du önskar att din begäran behandlas omgående rekommenderar Plugsurfing att du kontaktar Kundtjänstteamet med hjälp av livechattfunktionen som du återfinner i mobilapplikationen.

Om du avbryter köpet av debiteringsnycklarna kommer Plugsurfing att skyndsamt ersätta alla betalningar, som vi fått av dig inklusive kostnader för leverans (med undantag av tilläggskostnader som följer av ditt val av annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), och i alla händelser senast inom fjorton (14) dagar från den dag då Plugsurfing mottog dina annullation. För återbetalningen kommer Plugsurfing att använda samma betalningssätt som du använde för den första transaktionen, om du inte har kommit överens om något annat. Under inga omständigheter kommer du att belastas med några avgifter som ett resultat av denna återbetalning.

Plugsurfing har rätt att vägra återbetalning tills Plugsurfing fått tillbaka alla laddningsnycklar och annat material som levererats av Plugsurfing eller tills du har styrkt att du har skickat laddningsnycklar och annat material, beroende på vilket som kommer först. Du måste skicka eller överlämna laddningsnyckel och annat material, som levererats av Plugsurfing till Plugsurfing, omgående och under alla omständigheter senast inom fjorton (14) dagar från den dag då du informerade Plugsurfing om annulleringen av köpet. Tidsgränsen är uppfylld om du skicka laddningsnycklar och annat material, som levererats av Plugsurfing före utgången av ovannämnda period. Du ska stå för de direkta kostnaderna för retur av laddningsnycklar och annat material som levererats av Plugsurfing.

 

Annullering av prenumerationsplan

Du har två alternativ när det gäller att annullera köp av den prenumeration:

1. inom de första fjorton (14) dagarna efter att köpet har slutförts

2. efter fjorton (14) dagar i enlighet med prenumerationsbestämmelserna för din specifika prenumerationsplan

I båda fallen kan din annullering genomföras utan att en anledning behöver anföras.

För att utöva dina annulleringsrättigheter måste du informera Plugsurfing om ditt beslut i ett tydligt meddelande. För att det ska passa dig kan du annullera din prenumerationsplan direkt i mobilapplikationen eller på webbsajten eller genom att kontakta vårt Kundtjänstteam eller med hjälp av livechattfunktionen som du återfinner i mobilapplikationen. För detta ändamål kan du använda det bifogade annullationsformuläret. Det är inte obligatoriskt att använda det här formuläret.

Om du annullerar prenumerationen inom de första fjorton (14) dagarna, kommer du att få tillbaka hela prenumerationskostnaden och prenumerationsplanen kommer omedelbart att annulleras. Plugsurfing kommer att återbetala dig inom omgående och i alla händelser senast inom fjorton (14) dagar från den dag då Plugsurfing tog emot din annullation. För återbetalningen kommer Plugsurfing att använda samma betalningssätt som du använde för den första transaktionen, om du inte har kommit överens om något annat.

Om du annullerar prenumerationen efter nämnda fjorton (14) dagar kommer bestämmelserna för annullation av prenumeration att tillämpas och prenumerationen kommer inte att förnyas efter prenumerationsperioden. Konkret information om den exakta annullationsperioden för prenumerationen återfinns i ditt användarkonto.

 

Exempel på Annullationsformulär

(fyll i och skicka tillbaka det här formuläret om du önskar annullera ett avtal):

Till:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hungary

E-post: service@plugsurfing.com

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) säger upp mitt/vårt (*) inköpsavtal för tillhandahållande av följande tjänst eller på-begäran-funktion (*):

Beställd den (*)/mottagen den (*):
Konsumentens(-nas) namn:
Konsumentens(-nas) e-postadress:
Konsumentens(-nas) namnteckning (enbart om papperskopia)
Datum:

(*) Tas bort vid behov

Contact

Plugsurfing's service department