Plugsurfing

Pasūtījuma atcelšanas politika

Konta anulēšana

Jums jebkurā brīdī (bez paskaidrojumiem) ir tiesības anulēt kontu, par savu lēmumu ar skaidri izteiktu paziņojumu informējot uzņēmumu Plugsurfing. Šim mērķim varat izmantot pievienoto anulēšanas veidlapas paraugu. Veidlapas lietošana nav obligāta. Ja vēlaties, lai jūsu pieprasījumu izskatītu ātri, uzņēmums Plugsurfing iesaka sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot tiešraides tērzēšanas funkciju mobilajā lietotnē.

Pēc konta slēgšanas jūs to vairs nevarēsiet izmantot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc konta slēgšanas visas ar kontu saistītās uzlādēs atslēgas (ja tādas ir) būs deaktivizētas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka savas uzlādes atslēgas nevarēsiet pievienot citam savam kontam vai jaunam kontam, ja tādu izveidosiet vēlāk. Ja atvērsiet jaunu kontu un joprojām vēlēsieties izmantot uzlādes stacijas, kas pieejamas ar uzlādes atslēgas autentifikācijas metodi, jums būs jāpasūta jauna uzlādes atslēga.

Konta slēgšanas gadījumā slēdz arī visus aktīvos abonementus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka konta anulēšana neietekmē jūsu pienākumu veikt samaksu par visām uzlādes sesijām, kuras sākāt pirms anulēšanas.

 

Uzlādes atslēgu pirkuma anulēšana

Jums ir tiesības bez paskaidrojumiem anulēt uzlādes atslēgas(-u) pirkumu četrpadsmit (14) dienu laikā pēc tam, kad jūs vai cita jūsu pilnvarota persona, kas nav kurjers, saņēma uzlādes atslēgu(-as).

Lai izmantotu savas anulēšanas tiesības, jums par savu lēmumu ar skaidri formulētu paziņojumu jāinformē uzņēmums Plugsurfing. Šim mērķim varat izmantot pievienoto anulēšanas veidlapas paraugu. Veidlapas lietošana nav obligāta. Anulēšana ir spēkā, ja tā iesniegta pirms iepriekš minētā anulēšanas perioda beigām. Ja vēlaties, lai jūsu pieprasījumu izskatītu ātri, uzņēmums Plugsurfing iesaka sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot tiešraides tērzēšanas funkciju mobilajā lietotnē.

Ja anulēsiet uzlādes atslēgu pirkumu, uzņēmums Plugsurfing nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc anulēšanas pieprasījuma saņemšanas atlīdzinās jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp maksu par piegādi (izņemot papildu izmaksas, kas saistītas ar jūsu izvēlēto piegādes metodi, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Ja nevienosieties citādi, maksājuma atlīdzināšanai uzņēmums Plugsurfing izmantos to pašu maksāšanas līdzekli, kuru izmantojāt sākotnējā darījuma veikšanai. Maksājuma atlīdzināšanas dēļ jums nekādā gadījumā neradīsies papildu izmaksas.

Uzņēmumam Plugsurfing ir tiesības atteikties atlīdzināt maksājumu līdz brīdim, kad uzņēmums Plugsurfing saņem atpakaļ visas uzņēmuma Plugsurfing piegādātās uzlādes atslēgas un citus materiālus, vai līdz brīdim, kad jūs uzrādīsiet dokumentus par to, ka nosūtījāt visas uzlādes atslēgas un citus materiālus atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Uzlādes atslēgas un citus uzņēmuma Plugsurfing piegādātos materiālus jānosūta atpakaļ uzņēmumam Plugsurfing nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc tam, kad informējāt Plugsurfing par pirkuma anulēšanu. Termiņš ir ievērots, ja pirms iepriekš minētā perioda beigām nosūtāt atpakaļ uzlādes atslēgas un citus uzņēmuma Plugsurfing piegādātos materiālus. Jums jāsedz uzlādes atslēgu un citu uzņēmuma Plugsurfing piegādāto materiālu atpakaļnosūtīšanas tiešās izmaksas.

 

Abonēšanas plāna pirkuma anulēšana

Abonenta pirkumu iespējams anulēt divējādi:

1. Pirmo četrpadsmit (14) dienu laikā pēc pirkuma noformēšanas.

2. Pēc četrpadsmit (14) dienām saskaņā ar jūsu konkrētā abonēšanas plāna anulēšanas noteikumiem.

Abos gadījumos jums nav jānorāda anulēšanas iemesls.

Lai izmantotu savas anulēšanas tiesības, jums par savu lēmumu ar skaidri formulētu paziņojumu jāinformē uzņēmums Plugsurfing. Lai jums būtu ērtāk, abonēšanas plānu varat anulēt uzreiz mobilajā lietotnē vai vietnē, vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu ar tiešraides tērzēšanas funkcijas palīdzību mobilajā lietotnē. Alternatīvi varat izmantot pievienoto anulēšanas veidlapas paraugu. Veidlapas lietošana nav obligāta.

Ja anulēsiet abonementu pirmo četrpadsmit (14) dienu laikā, jums atlīdzinās pilnu abonementa maksu, un abonēšanas plānu nekavējoties anulēs. Uzņēmums Plugsurfing atlīdzinās maksu nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc tam, kad uzņēmums Plugsurfing saņems anulēšanas pieprasījumu. Ja nevienosieties citādi, maksājuma atlīdzināšanai uzņēmums Plugsurfing izmantos to pašu maksāšanas līdzekli, kuru izmantojāt sākotnējā darījuma veikšanai.

Ja anulēsiet abonementu pēc iepriekš minētā četrpadsmit (14) dienu perioda, būs piemērojami abonenta anulēšanas noteikumi, un pēc abonēšanas perioda abonementu neatjaunos. Jūsu lietotāja kontā pieejama konkrēta informācija par noteikto abonementa anulēšanas periodu.

 

Anulēšanas veidlapas paraugs

(ja vēlaties anulēt līgumu, aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu):

Kam:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hungary

E-pasts: service@plugsurfing.com

Ar šo es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs atceļam savu (*) pirkuma līgumu / līgumu par tālāk norādīto pakalpojumu vai funkciju pēc pieprasījuma sniegšanu (*):

Pasūtījuma datums (*)/saņemšanas datums (*):
Klienta(-u) vārds:
Klienta(-u) e-pasta adrese:
Klienta(-u) paraksts (tikai, ja šo veidlapu iesniedz uz papīra)
Datums:

(*) Izsvītrot pēc vajadzības

Contact

Plugsurfing's service department