Plugsurfing

Kanselleringsretningslinjer

Kansellering av konto

Du har rett til å avslutte kontoen når som helst (uten å oppgi grunn) ved å informere Plugsurfing om avgjørelsen din med en klar erklæring. For å gjøre dette kan du bruke det vedlagte angreskjemaet. Det er ikke obligatorisk å bruke skjemaet. Hvis du ønsker at forespørselen skal behandles raskt, anbefaler Plugsurfing å kontakte kundeserviceteamet ved å bruke live chat-funksjonen som er tilgjengelig i mobilappen.

Etter avslutningen vil du ikke lenger kunne bruke kontoen din. Vær oppmerksom på at avslutning av kontoen betyr at alle evt. ladenøkler knyttet til kontoen, vil bli deaktivert. Vær oppmerksom på at du ikke vil kunne legge ladenøkkelen til en annen konto du har, eller legge den til en ny konto som du evt. oppretter i fremtiden. Hvis du bestemmer deg for å åpne en ny konto og fortsatt ønsker å ha tilgang til ladestasjoner som er tilgjengelige via autentiseringsmetoden for ladenøkkel, må du bestille en ny ladenøkkel.

Avslutning av kontoen avslutter også alle aktive abonnementer automatisk.

Vær oppmerksom på at kontoavslutning ikke påvirker forpliktelsen til å betale for alle ladeøkter du startet før avslutningen.

 

Avslutning av kjøp av ladenøkler

Du har rett til å angre kjøpet av ladenøkkelen/-nøklene uten å oppgi grunn innen fjorten (14) dager fra dagen du eller en tredjepart utnevnt av deg, som ikke er transportør, tok ladenøkkelen/-nøklene i besittelse.

For å utøve angreretten må du informere Plugsurfing om avgjørelsen din med en klar erklæring. For å gjøre dette kan du bruke det vedlagte angreskjemaet. Det er ikke obligatorisk å bruke dette skjemaet. Kanselleringen er gyldig hvis den avgis før utløpet av angrefristen nevnt ovenfor. Hvis du ønsker at forespørselen skal behandles raskt, anbefaler Plugsurfing å kontakte kundeserviceteamet ved å bruke live chat-funksjonen som er tilgjengelig i mobilappen.

Hvis du kansellerer kjøpet av ladenøklene, vil Plugsurfing refundere deg alle mottatte betalinger, inkludert kostnadene for levering (med unntak av tilleggskostnadene som følger av ditt valg av en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), raskt og i alle fall ikke senere enn innen fjorten (14) dager fra dagen Plugsurfing mottok kanselleringen din. For refusjonen vil Plugsurfing bruke samme betalingsmiddel som du brukte i den første transaksjonen, med mindre du har avtalt noe annet. Du vil ikke under noen omstendigheter pådra deg gebyrer som følge av denne refusjonen.

Plugsurfing har rett til å nekte refusjon inntil Plugsurfing får tilbake alle ladenøkler og annet materiell levert av Plugsurfing eller inntil du har fremlagt bevis på at du har sendt ladenøklene og annet materiell, avhengig av hva som kommer først. Du må sende eller overlevere ladenøkkelen og annet materiell levert av Plugsurfing til Plugsurfing omgående og senest innen fjorten (14) dager fra dagen du informerte Plugsurfing om kanselleringen av kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender ladenøklene og annet materiell levert av Plugsurfing før utløpet av ovennevnte periode. Du skal dekke de direkte kostnadene ved å returnere ladenøklene og annet materiell levert av Plugsurfing.

 

Kansellering av kjøp av abonnementsplan

Du har to alternativer for å kansellere kjøpet av et abonnement:

1. innen de første fjorten (14) dagene etter at kjøpet er fullført

2. etter fjorten (14) dager i henhold til kanselleringsreglene for din spesielle abonnementsplan

I begge tilfeller kan kanselleringen gjøres uten å oppgi noen grunn.

For å utøve angreretten må du informere Plugsurfing om avgjørelsen din med en klar erklæring. For enkelhets skyld kan du kansellere abonnementet direkte i mobilappen eller på nettstedet eller ved å kontakte kundeserviceteamet ved å bruke live chat-funksjonen i mobilappen. Alternativt kan du bruke det vedlagte angreskjemaet. Det er ikke obligatorisk å bruke dette skjemaet.

Hvis du kansellerer abonnementet innen de første fjorten (14) dagene, vil du få refundert full abonnementspris og abonnementsplanen vil bli kansellert umiddelbart. Plugsurfing refunderer deg umiddelbart og i alle fall ikke senere enn innen fjorten (14) dager fra dagen da Plugsurfing mottok kanselleringen. For refusjonen vil Plugsurfing bruke samme betalingsmiddel som du brukte i den første transaksjonen, med mindre du har avtalt noe annet.

Dersom du sier opp abonnementet etter den nevnte fjorten (14) dagersperioden, vil reglene for kansellering av abonnement gjelde og abonnementet vil ikke bli fornyet etter abonnementsperioden. Konkret informasjon om den nøyaktige kanselleringsperioden for abonnementet finner du på brukerkontoen din.

 

Kanselleringsskjemamal

(fyll ut og returner dette skjemaet hvis du ønsker å kansellere en kontrakt):

Til:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hungary

E-post: service@plugsurfing.com

Jeg/vi (*) varsler hermed at jeg/vi (*) kansellerer min/vår (*) kjøpekontrakt / kontrakt om levering av følgende tjeneste eller on-demand-funksjon (*):

Bestilt den (*) / mottatt den (*):
Navn på forbruker(e):
E-postadresse til forbruker(e):
Signatur av forbruker(e) (bare hvis dette skjemaet er sendt på papir)
Dato:

(*) Slett det som ikke passer

Contact

Plugsurfing's service department