Plugsurfing

Tühistamispoliitika

Konto tühistamine

Teil on õigus igal ajal oma konto tühistada (ilma mingit põhjust välja toomata), teavitades Plugsurfingut oma otsusest selge avaldusega. Selleks võite te kasutada kaasasolevat näidis tühistamisvormi. Vormi kasutamine ei ole kohustuslik. Kui te soovite, et teie taotlust käsitletaks kiiresti, soovitab Plugsurfing klienditeeninduse meeskonnaga mobiilirakenduses oleva live-chati teel ühendust võtta.

Peale sulgemist ei saa te enam oma kontot kasutada. Palun pange tähele, et konto sulgemine tähendab seda, et kõik sellega seotud laadimisvõtmed (kui neid on) inaktiveeritakse. Palun pidage meeles, et te ei saa oma laadimisvõtit lisada teie teise konto juurde ega ka uue konto juurde, kui te selle edaspidi loote. Kui te otsustate avada uue konto ja soovite saada ligipääsu neile laadimisjaamadele, kus autentimine käib laadimisvõtmega, peate te tellima uue laadimisvõtme.

Konto sulgemine lõpetab ka automaatselt kõik hetkel aktiivsed olevad tellimused.

Palun pidage meeles, et konto tühistamisel ei ole mingit mõju teie maksekohustustele nende laadimiste eest, mille algatasite enne tühistamist.

 

Laadimisvõtmete ostu tühistamine

Teil on õigus tühistada laadimisvõtme(te) ost ilma põhjust avaldamata neljateistkümne (14) päeva jooksul alates päevast, mil teie või teie poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, laadimisvõtme(d) oma valdusesse sai.

Oma tühistamisõiguse kasutamiseks peate te Plugsurfingut oma otsustest selge avadlusega teavitama. Selleks võite te kasutada kaasasolevat näidis tühistamisvormi. Vormi kasutamine ei ole kohustuslik. Teie tühistamine on kehtiv, kui see tehti enne ülalnimetatud tühistamisperioodi lõppu. Kui te soovite, et teie taotlust käsitletaks kiiresti, soovitab Plugsurfing klienditeeninduse meeskonnaga mobiilirakenduses oleva live-chati teel ühendust võtta.

Kui te tühistate laadimisvõtmete ostu, maksab Plugsurfing kõik teilt saadud maksed tagasi, kaasa arvatud tarnekulud (välja arvatud lisakulud teie valitud tarnetüübi tõttu, mis erineb kõige odavamast tavatarnest), tehes seda kiiresti ja igal juhul mitte hiljem kui neliteist (14) päeva alates päevast, mil Plugsurfing sai kätte teie tühistamise info. Raha tagasimaksmiseks kasutab Plugsurfing sama makseviisi, mida kasutasite esialgse ostu tegemisel, välja arvatud juhul, kui on teisiti kokku lepitud. Mingil juhul ei nõuta teilt selle tagasimakse puhul mingeid tasusid.

Plugsurfingul on õigus tagasimaksest keelduda, kuni Plugsurfing pole saanud kätte kõiki laadimisvõtmeid ja muid materjale, mida Plugsurfing on tarninud või kuni te pole toonud tõendeid, et olete laadimisvõtmed ja muud materjalid saatnud, olenevalt sellest, kumb on varasem. Te peate Plugsurfingu poolt tarnitud laadimisvõtmed ja muud materjalid Plugsurfingule tagasi saatma või üle andma kiiresti ja igal juhul kõige hiljemalt neliteist (14) päeva alates päevast, kui teavitasite Plugsurfingut oma ostu tühistamisest. Ajalimiit on kehtiv, kui saadate Plugsurfingu poolt tarnitud laadimisvõtmed ja muud materjalid tagasi enne ülalmainitud ajaperioodi lõppu. Plugsurfingu poolt tarnitud laadimisvõtmete ja muude materjalide tagasi saatmise otsesed kulud on teie kanda.

 

Liitumise ostu tühistamine

Liitumise ostu tühistamiseks on teil kaks valikut:

1. esimese neljateistkümne (14) päeva jooksul peale ostu lõpuleviimist

2. peale neljateist (14) päeva vastavalt teie konkreetse liitumise tühistamisreeglitele

Mõlemal juhul võite te tühistamise teostada ilma põhjust avaldamata.

Oma tühistamisõiguse kasutamiseks peate te Plugsurfingut oma otsusest selge avaldusega teavitama. Mugavuse huvides võite te liitumise tühistada otse mobiilirakenduses või veebilehel või võttes kontakti Klienditeeninduse meeskonnaga, kasutades mobiilirakenduse live-chat funktsiooni. Lisavõimalusena võite kasutada lisatud näidis tühistamisvormi. Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

Kui te tühistate liitumise esimese neljateistkümne (14) päeva jooksul, tagastatakse teile kogu liitumistasu ja liitumine tühistatakse kohe. Plugsurfing tagastab raha kiiresti ja igal juhul mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva jooksul alates päevast, kui Plugsurfing teie tühistamisotsuse kätte sai. Raha tagasimaksmiseks kasutab Plugsurfing sama makseviisi, mida kasutasite esialgse ostu tegemisel, välja arvatud juhul, kui on teisiti kokku lepitud.

Kui te tühistate liitumise hiljem kui mainitud neljateistkümne (14) päevane periood, kohalduvad liitumise tühistamise reeglid ja liitumist ei uuendata peale liitumisperioodi lõppu. Konkreetne info täpse liitumise tühistamisperioodi kohta on leitav teie kasutajakontol.

 

Näidis tühistamisvorm

(Kui soovite lepingut lõpetada, täitke see vorm ja saatke tagasi):

Kellele:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hungary

E-mail: service@plugsurfing.com

Käesolevaga annan(me) ma/me (*) teada et mina/meie (*) tühistan(me) minu/meie (*) ostulepingu / järgmise teenuse osutamise või tellitava funktsiooni lepingu (*):

Tellimiskuupäev (*)/kättesaamiskuupäev (*):
Kliendi nimi(nimed):
Kliendi/klientide e-posti aadress(id):
Kliendi/klientide allkiri/allkirjad (ainult siis, kui kasutate paberkandjal vormi)
Kuupäev:

(*) Kustutage üleliigne

Contact

Plugsurfing's service department