Plugsurfing

Annuleringsbeleid

Annulering van account

U heeft het recht om het account op elk moment te annuleren (zonder opgaaf van reden) door Plugsurfing op de hoogte te stellen van uw beslissing met een duidelijke verklaring. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier. Het gebruik van het formulier is niet verplicht. Als u wilt dat uw verzoek snel wordt afgehandeld, raadt Plugsurfing aan contact op te nemen met het klantenserviceteam via de livechatfunctie die beschikbaar is in de mobiele applicatie.

Na beëindiging kunt u uw account niet meer gebruiken. Houd er rekening mee dat beëindiging van het account betekent dat alle oplaadsleutels die aan dit account zijn gekoppeld (indien aanwezig) worden gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat u uw oplaadsleutel niet kunt toevoegen aan een ander account dat u heeft of aan een nieuw account kunt toevoegen als u er in de toekomst een aanmaakt. Als u besluit een nieuw account te openen en toch toegang wilt hebben tot laadstations die toegankelijk zijn via de authenticatiesleutel voor de laadsleutel, moet u een nieuwe laadsleutel bestellen.

Beëindiging van het account beëindigt automatisch ook alle momenteel actieve abonnementen.

Houd er rekening mee dat het annuleren van een account geen invloed heeft op uw betalingsverplichting voor alle laadsessies die u vóór de annulering heeft gestart.

 

Annulering van de aankoop van oplaadsleutels

U heeft het recht om de aankoop van de oplaadsleutel(s) zonder opgaaf van redenen te annuleren binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de oplaadsleutel(s) in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Plugsurfing op de hoogte brengen van uw beslissing met een duidelijke verklaring. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht. Uw annulering is geldig als deze is verstrekt vóór het verstrijken van de bovengenoemde annuleringsperiode. Als u wilt dat uw verzoek snel wordt afgehandeld, raadt Plugsurfing aan contact op te nemen met het klantenserviceteam via de livechatfunctie die beschikbaar is in de mobiele applicatie.

Als u de aankoop van de oplaadsleutels annuleert, vergoedt Plugsurfing u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaard levering aangeboden dat door ons wordt aangeboden) snel en in ieder geval niet later dan binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop Plugsurfing uw annulering heeft ontvangen. Plugsurfing gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u bij de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u anders heeft afgesproken. U zult in geen geval kosten in rekening worden gebracht als gevolg van deze terugbetaling.

Plugsurfing heeft het recht om de terugbetaling te weigeren totdat Plugsurfing alle door Plugsurfing geleverde oplaadsleutels en andere materialen terugkrijgt of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de oplaadsleutels en andere materialen heeft verzonden, afhankelijk van wat het vroegst is. U moet de oplaadsleutel en ander door Plugsurfing geleverd materiaal onmiddellijk of in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u Plugsurfing heeft geïnformeerd over de annulering van de aankoop, verzenden of overhandigen aan Plugsurfing. Aan de tijdslimiet is voldaan als u de oplaadsleutels en andere materialen die door Plugsurfing zijn geleverd, voor het einde van de bovengenoemde periode verzendt. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de oplaadsleutels en andere materialen die door Plugsurfing zijn geleverd.

 

Annulering van de aankoop van een abonnement

U heeft twee opties om de aankoop van een abonnement te annuleren:

1. binnen de eerste veertien (14) dagen nadat de aankoop is afgerond

2. na veertien (14) dagen overeenkomstig de annuleringsregels van uw specifieke abonnement

In beide gevallen kan uw opzegging zonder opgaaf van redenen worden gedaan.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Plugsurfing op de hoogte brengen van uw beslissing met een duidelijke verklaring. Voor uw gemak kunt u het abonnement rechtstreeks in de mobiele applicatie of op de website annuleren of door contact op te nemen met het klantenserviceteam via de live chatfunctie die beschikbaar is in de mobiele applicatie. U kunt ook het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Als u het abonnement binnen de eerste veertien (14) dagen opzegt, krijgt u de volledige abonnementsprijs terugbetaald en wordt het abonnement onmiddellijk opgezegd. Plugsurfing betaalt u zo snel mogelijk terug en in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop Plugsurfing uw annulering heeft ontvangen. Plugsurfing gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u bij de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u anders heeft afgesproken.

Als u het abonnement na de genoemde periode van veertien (14) dagen annuleert, zijn de annuleringsregels voor abonnementen van toepassing en wordt het abonnement niet verlengd na de abonnementsperiode. Concrete informatie over de exacte opzegtermijn van het abonnement is beschikbaar in uw gebruikersaccount.

 

Model annuleringsformulier

(vul dit formulier in en stuur het terug als u het contract wilt annuleren):

Naar:

United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hongarije

E-mail: service@plugsurfing.com

 

Ik / wij (*) geven hierbij aan dat ik / wij (*) mijn / ons (*) koopcontract / contract annuleren voor de levering van de volgende service of on-demand functie (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Naam consument (en):

E-mailadres van consument (en):

Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

 

(*) Schrappen wat niet past

Contact

Plugsurfing's service department