Plugsurfing

Polityka anulowania

Usunięcie konta

Mają Państwo prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny), jasno informując Plugsurfing o Państwa decyzji. W tym celu mogą Państwo posłużyć się załączonym przykładowym formularzem anulowania. Użycie formularza nie jest obowiązkowe. Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa prośba została bezzwłocznie rozpatrzona, Plugsurfing zaleca skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta przy pomocy czatu na żywo dostępnego w aplikacji mobilnej.

Po dokonaniu anulowania utracą Państwo możliwość korzystania z konta. Nie należy zapominać, że usunięcie konta oznacza również, że wszystkie związane z Państwa kontem klucze ładujące zostaną zdezaktywowane. Należy pamiętać, że nie będzie możliwe dodanie klucza ładującego do innego posiadanego przez Państwa konta lub dodania go do innego stworzonego w przyszłości konta. Jeżeli zdecydują się Państwo na otworzenie nowego konta i jeżeli zechcą Państwo uzyskać dostęp do dostępnych stacji ładujących za pomocą metody weryfikacji klucza ładującego, będą Państwo musieli zamówić nowy klucz ładujący.

Usunięcie konta automatycznie zakończy wszystkie aktualnie aktywne subskrypcje.

Nie należy zapominać, że usunięcie konta nie wpływa na zobowiązania dopełnienia płatności za wszystkie procesy ładowania zrealizowane przed usunięciem.

 

Anulowanie zakupu kluczy ładujących

Mają Państwo prawo do anulowania zamówień klucza(-ów) bez podawania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w ich posiadanie.

Aby skorzystać z Państwa prawa do anulowania, muszą Państwo wyraźnie poinformować Plugsurfing o Państwa decyzji. W tym celu mogą Państwo posłużyć się załączonym przykładowym formularzem anulowania. Użycie formularza nie jest obowiązkowe. Anulowanie jest ważne, jeżeli zostało one dokonane przed upływem terminu anulowania podanego powyżej. Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa prośba została bezzwłocznie rozpatrzona, Plugsurfing zaleca skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta przy pomocy czatu na żywo dostępnego w aplikacji mobilnej.

Jeżeli chcą Państwo anulować zamówienie kluczy ładujących, Plugsurfing zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru opcji dostawy innej niż tej najtańszej, standardowej oferowanej przez nas), bezzwłocznie i nie później niż w przeciągu czternastu (14) dni od momentu, w którym Plugsurfing otrzymał Państwa prośbę o anulowanie. Do dokonywania zwrotów Plugsurfing używa tych samych środków płatniczych użytych w momencie początkowej transakcji, o ile nie ustalono inaczej. W żadnym wypadku nie ponoszą Państwo kosztów zwrotu.

Plugsurfing ma prawo odmówić zwrotu kosztów, do czasu aż Plugsurfing otrzyma zwrot wszystkich kluczy ładujących i innych materiałów dostarczonych przez Plugsurfing lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu o wysyłce kluczy ładujących i innych materiałów niezależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Powinni Państwo niezwłocznie wysłać lub przekazać Plugsurfing klucz ładujący i inne materiały dostarczone wcześniej przez Plugsurfing, w każdym bądź razie najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Plugsurfing o anulowaniu zamówienia. Termin jest dotrzymany, jeżeli wysłali Państwo klucze ładujące i inne materiały dostarczone przez Plugsurfing przed końcem wspomnianego powyżej czasu. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu kluczy ładujących i innych materiałów dostarczonych przez Plugsurfing.

 

Anulowanie zamówienia abonamentu

Mają Państwo dwie możliwości anulowania zamówienia abonamentu:

1. w przeciągu pierwszych czternastu (14) dni po dokonaniu zamówienia;

2. po czternastu (14) dniach zgodnie z zasadami anulowania, które zostały określone dla danego abonamentu.

W obu przypadkach anulowanie może zostać dokonane bez podawania przyczyny.

Aby skorzystać z Państwa prawa do anulowania, muszą Państwo wyraźnie poinformować Plugsurfing o Państwa decyzji. Dla ułatwienia, mogą Państwo anulować abonament bezpośrednio przez aplikację mobilną lub stronę internetową, lub kontaktując się z Zespołem Obsługi Klienta za pośrednictwem funkcji czatu na żywo dostępnej w aplikacji mobilnej. Ewentualnie mogą Państwo posłużyć się załączonym przykładowym formularzem anulowania. Użycie formularza nie jest obowiązkowe.

Jeżeli anulują Państwo abonament w ciągu pierwszych czternastu (14) dni, otrzymają Państwo całkowity zwrot ceny abonamentu, a abonament zostanie anulowany w trybie natychmiastowym. Plugsurfing dokona niezwłocznie zwrotu pieniędzy, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni, licząc od dnia, w którym Plugsurfing otrzymał Państwa decyzję o anulowaniu. Do dokonywania zwrotów Plugsurfing używa tych samych środków płatniczych użytych w momencie początkowej transakcji, o ile nie ustalono inaczej.

Jeżeli anulują Państwo abonament po wspomnianych czternastu (14) dniach, zastosowane zostaną zasady anulowania abonamentu, a abonament nie zostanie przedłużony po zakończeniu okresu trwania abonamentu. Szczegółowa informacja na temat dokładnego okresu rezygnacji z abonamentu jest dostępna na koncie użytkownika.

 

Wzór formularza anulowania

(prosimy wypełnić i odesłać niniejszy formularz, jeżeli chcą Państwo rozwiązać umowę):

Do:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hungary

E-mail: service@plugsurfing.com

Niniejszym zawiadamiam/-my o anulowaniu mojej/naszej (*) umowy kupna/umowy o świadczeniu następującej usługi na zamówienie (*):

Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*):
Imię i nazwisko użytkownika(-ów):
Adres e-mail użytkownika(-ów):
Podpis użytkownika(-ów) (jedynie w przypadku zgłoszenia tego formularza w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

Contact

Plugsurfing's service department