Plugsurfing

Storno podmínky

Zrušení účtu

Máte právo účet kdykoliv zrušit (bez udání důvodu) jednoduše tak, že o svém rozhodnutí informuje společnost Plugsurfing zasláním jasného prohlášení. Za tímto účelem můžete použít přiložený formulář pro zrušení. Použití formuláře není povinné. Pokud si přejete, aby byl váš požadavek rychle zpracován, společnost Plugsurfing doporučuje obrátit se na tým zákaznických služeb pomocí funkce živého chatu, který je dostupný v mobilní aplikaci.

Po odhlášení již nebudete moci svůj účet používat. Upozorňujeme, že ukončení účtu znamená, že všechny nabíjecí klíče přiřazené k tomuto účtu (pokud jsou) budou deaktivovány. Upozorňujeme, že nebudete moci přidat svůj nabíjecí klíč k jinému účtu, který máte, nebo jej přidat k novému účtu, pokud jej v budoucnu vytvoříte. Pokud se rozhodnete otevřít si nový účet a přesto chcete mít přístup k nabíjecím stanicím pomocí metody ověřování skrze nabíjecí klíč, musíte si objednat nový nabíjecí klíč.

Ukončení účtu automaticky ukončí také všechny aktuálně aktivní odběry.

Upozorňujeme, že zrušení účtu nemá žádný vliv na vaši povinnost platit za všechny relace poplatků, které jste zahájili před zrušením.

 

Zrušení nákupu nabíjecích klíčů

Máte právo zrušit nákup nabíjecího klíče (klíčů) bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste určili, která není dopravcem, převzali nabíjecí klíč (klíče).

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, musíte o svém rozhodnutí informovat společnost Plugsurfing a to jasným prohlášením. Za tímto účelem můžete použít přiložený formulář pro zrušení. Použití formuláře není povinné. Zrušení nabude platnosti, pokud bylo poskytnuto před uplynutím výše uvedené lhůty pro zrušení. Pokud si přejete, aby byl váš požadavek rychle zpracován, společnost Plugsurfing doporučuje obrátit se na tým zákaznických služeb pomocí funkce živého chatu, který je dostupný v mobilní aplikaci.

Pokud zrušíte nákup nabíjecího klíče, společnost Plugsurfing vám vrátí všechny vámi zaslané platby včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru druhu dodávky jiné než nejlevnější typ standardní dodávky, který nabízíme), okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy společnost Plugsurfing obdržela oznámení o zrušení. Při navrácení peněz společnost Plugsurfing použije stejné platební prostředky, které jste použili v počáteční transakci, pokud nebylo určeno jinak. V žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky v důsledku této úhrady.

Společnost Plugsurfing má právo odmítnout úhradu, dokud společnost Plugsurfing obdrží zpět všechny nabíjecí klíče a další materiály dodané společností Plugsurfing nebo dokud jste neposkytli důkaz, že jste odeslali nabíjecí klíče a další materiály, podle toho, co nastane nejdříve. Nabíjecí klíč a další materiály dodané společností Plugsurfing musíte odeslat nebo předat společnosti Plugsurfing okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy jste společnost Plugsurfing informoval o zrušení nákupu. Časový limit je splněn, pokud před koncem výše uvedeného období odešlete nabíjecí klíče a další materiály dodané společností Plugsurfing. Ponesete přímé náklady na vrácení nabíjecího klíče a dalších materiálů dodaných společností Plugsurfing.

 

Zrušení nákupu předplatného

U zrušení nákupu předplatného se vám nabízí dvě možnosti:

1. během prvních čtrnácti (14) dnů po dokončení nákupu

2. po čtrnácti (14) dnech podle pravidel zrušení vašeho konkrétního plánu předplatného

V obou případech můžete nákup zrušit bez udání důvodu.

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, musíte o svém rozhodnutí informovat společnost Plugsurfing a to jasným prohlášením. Pro vaše pohodlí můžete zrušit plán předplatného přímo v mobilní aplikaci nebo na webových stránkách nebo kontaktovat tým služeb zákazníkům pomocí funkce živého chatu dostupného v mobilní aplikaci. Případně můžete použít přiložený formulář pro zrušení. Použití formuláře není povinné.

Pokud předplatné zrušíte během prvních čtrnácti (14) dnů, bude vám vrácena plná cena předplatného a plán předplatného bude okamžitě zrušen. Společnost Plugsurfing vám vrátí rychle a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy společnost Plugsurfing obdržela oznámení o zrušení. Při navrácení peněz společnost Plugsurfing použije stejné platební prostředky, které jste použili v počáteční transakci, pokud nebylo určeno jinak.

Pokud předplatné zrušíte po uplynutí uvedené čtrnáctidenní (14) lhůty, budou platit pravidla pro zrušení předplatného a předplatné nebude obnoveno po uplynutí doby předplatného. Konkrétní informace o přesném období zrušení předplatného jsou k dispozici v rámci vašeho uživatelského účtu.

 

Formulář zrušení

(Pokud chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět):

Na adresu:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Maďarsko

E-mail: service@plugsurfing.com

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) ruším/rušíme mou/naši (*) kupní smlouvu / smlouvu na poskytování následující služby nebo funkce na vyžádání (*):

Objednáno (*)/přijato dne (*):
Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
E-mailová adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zaslán na papíře)
Dne:

(*) Nehodící se škrtněte

Contact

Plugsurfing's service department