Plugsurfing's

Izjava o privatnosti

U ovoj se izjavi o privatnosti opisuje način na koji Plugsurfing GmbH obrađuje vaše osobne podatke. Izjava se odnosi na vašu upotrebu proizvoda i usluga te na ostalu vašu interakciju s nama.

U uvjetima specifičnima za uslugu ili proizvod, dodacima o zaštiti privatnosti ili drugim obavijestima koje možete vidjeti tijekom upotrebe našeg proizvoda ili usluge možemo vam navesti dodatne informacije o zaštiti privatnosti specifične za određeni proizvod ili uslugu.

Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade jest tvrtka Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Njemačka (u nastavku teksta „Plugsurfing”).

Kako Plugsurfing obrađuje vaše osobne podatke?

Kakve podatke obrađuje Plugsurfing?

Plugsurfing prikuplja i obrađuje osobne podatke koji su potrebni za odnos koji imate s nama i za svrhe za koje se ti podaci upotrebljavaju. Plugsurfing prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka.

 • podatke o dopuštenjima – kao što su marketinška dopuštenja
 • podatke o preferencama – kao što su vrsta ugovora, jezik kontakta; način plaćanja; vrsta cijene
 • sigurnosne podatke – kao što su lozinke, podaci o sigurnosnim incidentima
 • tehničke podatke – kao što su tehnički podaci točke potrošnje korisnika
 • podatke o transakciji – kao što su pojedinosti fakturiranja
 • financijske podatke – kao što su broj kreditne kartice, podaci o bankovnom računu
 • identifikacijske podatke – kao što su ime, RFID broj ključa
 • podatke o ponašanju – kao što su profil klijenta i druge informacije prikupljene tijekom vaše upotrebe naših
 • usluga; podaci za prijavu
 • komunikaciju – kao što su odgovori na ankete i druge povratne informacije i komunikacije koje nam šaljete
 • podatke o vašoj upotrebi naše usluge – kao što su podaci o potrošnji (električne) energije
 • podatke o računalnom uređaju – kao što su IP adresa, podaci o kolačićima
 • podatke za kontakt – kao što su, primjerice, adresa e-pošte, telefonski broj, adresa za naplatu, adresa za
 • isporuku RFID ključeva
 • podatke o ugovoru – kao što su uvjeti plaćanja

Iz kojih se izvora osobni podaci dobivaju?

Osobni podaci koji se obrađuju uključuju podatke primljene u vrijeme narudžbe, u vrijeme pridruživanja našoj usluzi ili tijekom odnosa s kupcima. Dobivamo i zabilježene podatke iz vaše upotrebe naših uređaja i usluga. Plugsurfing može obraditi i izvedene podatke koji su izvedeni ili zaključeni na temelju primljenih podataka.

Od trećih strana, kao što su partneri za marketing, proizvođači automobila, operateri stanica za punjenje, pružatelji usluga e-mobilnosti i drugi davatelji podataka.

Od tvrtki iz grupacije koje dijele informacije u dolje navedene svrhe.

U koje se svrhe osobni podaci obrađuju?

Osobne podatke obrađujemo samo u unaprijed definirane svrhe. Svrhe za koje obrađujemo osobne podatke:

 • upravljanje odnosima s kupcima (npr. slanje obavijesti povezanih s ugovorom, obavijesti o proizvodu, usluzi ili ažuriranju, upute za korisnike)
 • upravljanje ugovorima i proizvodima
  pružanje i održavanje usluge te upravljanje njome (npr. upravljanje licencom za krajnjeg korisnika, istraživanje i rješavanje tehničkih problema)
 • identifikacija ispitanika
 • obustava pružanja usluga
 • čuvanje informacija o računu i transakciji
 • arhiviranje ugovora i računa
 • isporuka robe i usluga, uključujući upravljanje povratom
 • upravljanje pritužbama i rješavanje sporova, uključujući zahtjeve za naknadu štete
 • prijenos osobnih podataka (što obuhvaća prijenose i objavljivanja)
 • profiliranje, segmentacija i izravni marketing (za postojeće i potencijalne kupce)
 • prodaja i marketing (uključujući, primjerice, organiziranje seminara)
 • naplata i naplata dugovanja
 • povrat uplata kupcima
 • unutarnje izvješćivanje
 • utvrđivanje, ostvarivanje ili obrana od pravnih zahtjeva
 • izvješćivanje partnera
 • razvoj proizvoda i usluga, uključujući povratne informacije i ankete
 • ankete o zadovoljstvu korisnika
 • komunikacija s dobavljačima
 • zaštita od prijevara.

Na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke?

Da bismo mogli obraditi vaše osobne podatke, oslanjamo se na različite pravne osnove, uključujući:

 • vaš pristanak; ako se oslanjamo na vaš pristanak kao pravnu osnovu za obradu vaših podataka, u bilo kojem trenutku možete povući svoj pristanak
 • nužnost uspostave ugovornog odnosa s vama i izvršavanje naših ugovornih obveza
 • nužnost da se pridržavamo pravne obveze (na primjer, zakonom smo obavezni čuvati određene podatke na određeno vrijeme) te da utvrdimo, iskoristimo ili obranimo prava tvrtke Plugsurfing u slučaju pravnih zahtjeva
 • nužnost da ispunimo svoje legitimne interese, uključujući:
  • unutarnje izvješćivanje
  • izvješćivanje partnera
  • razvoj proizvoda i usluga, uključujući povratne informacije i ankete
  • prijenos osobnih podataka (što obuhvaća prijenose i objavljivanja)
  • zahtjevi za naknadu
  • profiliranje ili segmentacija klijenata
  • izravni marketing za postojeće i potencijalne kupce
  • naplata dugovanja
  • nužnost zaštite važnih interesa bilo koje osobe.

Automatizirano donošenje odluka

Odluke o vama donosimo putem automatiziranog donošenja odluka. To obuhvaća, primjerice, automatizirano praćenje potencijalnog duga prema tvrtki Plugsurfing zbog prethodne neplaćene upotrebe naših usluga.

Naši automatizirani postupci donošenja odluka mogu utjecati na vašu mogućnost upotrebe naših usluga. Možda ćemo to morati učiniti kako bismo izvršili svoje zakonske obveze ili zato što je to potrebno za zaključivanje ili izvršavanje ugovora između vas i nas. To znači da, ako postoje nepodmireni računi, možemo deaktivirati vaš račun dok se račun ne plati.

Ako smo donijeli odluku o vama isključivo na temelju automatiziranog postupka (npr. putem automatskog profiliranja), a odluka utječe na vašu mogućnost upotrebe usluga ili ima drugi bitan učinak na vas, možete tražiti da ne budete podložni takvoj odluci osim ako vam ne možemo dokazati da je takva odluka neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između vas i nas.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Plugsurfing nastoji ograničiti razdoblje tijekom kojeg se osobni podaci pohranjuju na minimum. Stoga Plugsurfing vaše osobne podatke obrađuje samo u mjeri u kojoj je to nužno kako bi se zadovoljile svrhe obrade podataka.

Određena razdoblja zadržavanja mogu se razlikovati ovisno o kategorijama podataka. Kao opće pravilo, vaši osobni podaci pohranjuju se tijekom trajanja odnosa s kupcem te u razdoblju od tri (3) godine od kraja odnosa s kupcem. Pritom će se, primjerice, informacije o transakcijama čuvati najmanje deset (10) godina na pravnoj osnovi. Plugsurfing utvrđuje i redovito ponovno procjenjuje razdoblja zadržavanja specifična za vrstu podataka za osobne podatke koje posjeduje. Nakon što osobni podaci više nisu potrebni, Plugsurfing će ih izbrisati ili anonimizirati što je prije moguće.

Tko obrađuje vaše osobne podatke?

U načelu ne prodajemo nikakve osobne podatke, ne trgujemo njima niti ih licenciramo trećim stranama. Tvrtke koje pripadaju istoj grupi tvrtki mogu obrađivati osobne podatke u skladu s postojećim zakonima o zaštiti privatnosti. Osobni podaci mogu se otkriti našim ovlaštenim zaposlenicima ili podružnicama u mjeri potrebnoj za obradu. Podaci nikada neće biti dostupni svim zaposlenicima, već samo ograničenom broju ovlaštenih osoba. Upotrebljavamo i treće strane kao izvršitelje obrade kako bismo razvili, isporučili i održavali svoje proizvode i usluge te ispunjavali druge svrhe kako je definirano u ovoj izjavi o privatnosti. Kada treća strana obrađuje osobne podatke u naše ime, uvijek putem ugovornih dogovora osiguravamo da se obrada osobnih podataka provodi na siguran način i u skladu sa zakonima o privatnosti i najboljim praksama pri obradi podataka.

Popis kategorija izvršitelja obrade:

 • davatelji usluga, kao što su usluge ispisa, instalacijski partneri, davatelji usluga korisničke službe
 • partneri u prodaji i marketingu
 • davatelji usluga plaćanja
 • davatelji usluga u oblaku
 • proizvođači punjača
 • davatelji platformi za roaming
 • davatelji IT usluga i konzultanti (npr. razvojni inženjeri, dizajneri i ispitivači)
 • servisni partneri i partneri za održavanje (npr. za popravak i održavanje hardvera)
 • davatelji usluga sustava Charger Cloud
 • davatelji usluga i sustava naplate i naplate dugovanja
 • davatelji usluga hostiranja podataka na poslužitelju (npr. Amazon Web Services)
 • davatelji usluga skladišta i sustava upravljanja
 • davatelji softvera i alata (npr. za razvoj softvera, poslovnu analizu, prodaju, marketing, upravljanje radnim nalozima, upravljanje odnosima s klijentima, mrežne konferencije i komunikaciju)
 • operativne tvrtke kao što su poštanski uredi ili dostavljači
 • istraživačke tvrtke (npr. za provođenje anketa o zadovoljstvu korisnika ili razvoju proizvoda i usluga)
 • davatelji telekomunikacijskih sustava.

Osim toga, osobni podaci mogu se priopćiti nadležnim tijelima kada je to potrebno učiniti prema zakonu, na temelju zahtjeva nadležnih tijela u skladu s postojećim zakonima o privatnosti.

Prenosi li Plugsurfing osobne podatke u treće zemlje?

U načelu, Plugsurfing ne prenosi osobne podatke izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EGP-a). No ako se osobni podaci prenesu izvan EU-a ili EGP-a, Plugsurfing upotrebljava odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s postojećim zakonodavstvom o privatnosti, kao što su standardne ugovorne klauzule Europske komisije.

Kako Plugsurfing štiti osobne podatke?

Plugsurfing provodi potrebne tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju i pokazuju da se u obradi osobnih podataka poštuju zakoni o privatnosti.

Te mjere obuhvaćaju upotrebu sustava upravljanja identitetom i pristupom kako bi se osiguralo da samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima, upotrebu vatrozida, IP filtriranje, višefaktorsku provjeru autentičnosti, pseudonimizaciju i enkripciju podataka, detaljne upute i obuku za osoblje o zaštiti osobnih podataka te pažljivo razmatranje pri odabiru pružatelja usluga koji su uključeni u obradu osobnih podataka u naše ime.

Kako rukujemo osobnim podacima dobivenima s IP adresa, iz kolačića i sličnih tehnologija

Kolačići koji se upotrebljavaju na web-mjestima

Kada upotrebljavate naše usluge ili posjetite naša web-mjesta, Plugsurfing može prikupljati podatke o vašim uređajima putem kolačića i drugih tehnika praćenja.

Kolačići su male tekstne datoteke koje upotrebljavamo za identifikaciju i brojanje preglednika i uređaja koji posjećuju naša web-mjesta. Te informacije zatim možemo upotrijebiti mi ili treće strane u marketinške svrhe.

Naša upotreba kolačića razlikuje se ovisno o web-mjestima koja posjećujete. Više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo na određenom web-mjestu možete dobiti čitajući specifične informacije o kolačićima na tom web-mjestu.

Podaci o lokaciji

Podaci o lokaciji uređaja korisnika mogu se upotrebljavati za pružanje usluga na temelju lokacije uređaja ako je korisnik dao jasnu suglasnost za obradu podataka o lokaciji.

Korisnik ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku promjenom odgovarajućih postavki na svom uređaju.

S kime dijelimo vaše osobne podatke?

Tko može pristupiti vašim osobnim podacima?

Ako je primjenjivo, vaše osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim subjektima:

Grupa tvrtki

Naša grupa tvrtki može vaše osobne podatke upotrebljavati u svrhe definirane u ovoj izjavi na temelju legitimnog interesa i u mjeri koja je dopuštena mjerodavnim pravom.

Komercijalni partneri

Osobne podatke otkrivamo svojim komercijalnim partnerima u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom. Primjeri takvih situacija uključuju:

Vaš se identifikacijski broj za punjenje upotrebljava za identifikaciju na stanici za punjenje tijekom punjenja automobila.

Identifikacijski broj za punjenje može se upotrebljavati i za fakturiranje.

Naši komercijalni partneri uključuju, primjerice, operatere stanica za punjenje, davatelje usluga e-mobilnosti, centre za roaming, proizvođače automobila, partnere za internetsko oglašavanje i druge komercijalne partnere.

Privola, ugovor ili zahtjev

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo vašu privolu za to. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s trećim stranama i kad je to nužno za ispunjavanje obveza preuzetih ugovorom s vama ili za izvršavanje vašeg zahtjeva. Otkrit ćemo, primjerice, vašu adresu poštanskom uredu ili dostavljačkoj službi da bi vam mogli dostaviti naručeni ključ za punjenje ili karticu za punjenje.

Naši podizvođači

Podizvođačima se služimo da bismo vam mogli pružiti usluge. Podizvođači mogu imati pristup vašim osobnim podacima te ih obrađuju u naše ime, ali im nije dopušteno osobne podatke upotrebljavati ni za koju drugu svrhu osim za pružanje usluge koju su ugovorili s nama. Putem odgovarajućih ugovornih odredbi jamčimo da se obrada osobnih podataka odvija sukladno ovoj izjavi. Tipični davatelji usluga koji obrađuju osobne podatke obuhvaćaju, primjerice, partnere za službu za korisnike, partnere za usluge plaćanja i fakturiranja te davatelje informatičkog softvera i usluga.

Spajanja i kupnje

Ako odlučimo prodati, spojiti ili na neki drugi način reorganizirati tvrtku, to može obuhvaćati otkrivanje osobnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima i njihovim savjetnicima.

Ovlaštena tijela, pravni postupci i zakoni

Vaše ćemo podatke otkriti ovlaštenim tijelima, kao što je policija, ako smo to obavezni učiniti prema zakonu. Osobne podatke možemo otkriti i u sklopu pravnog postupka ili na zahtjev ovlaštenog tijela na temelju mjerodavnog prava odnosno sudskog naloga povezanog sa sudskim ili administrativnim postupkom te u drugim situacijama u kojima smo to obavezni učiniti ili nam je to dopušteno zakonom.

Koja su vaša prava kada su u pitanju vaši osobni podaci?

Pravo pristupa

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, što znači da imate pravo dobiti potvrdu o tome jesu li vaši osobni podaci obrađeni ili ne i, ako jesu, dobiti i kopiju osobnih podataka koje obrađuje Plugsurfing te dodatne informacije o obradi koju provodi Plugsurfing.

Prava na prijenos podataka

Imate pravo na prijenos podataka, što znači da u određenim okolnostima možete imati pravo na prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti da se netočne informacije o vama isprave ili dopune.

Pravo na brisanje

Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka ako:

 • podaci više nisu potrebni za potrebe obrade podataka
 • povučete svoj pristanak za određenu obradu i nakon toga nema pravne osnove za obradu podataka iz sustava Plugsurfing
 • vaši su podaci obrađuju mimo zakona
 • obrada vaših podataka nije nužna za sukladnost s mjerodavnim pravnim zahtjevima kako bi se utvrdila, iskoristila ili obranila prava u pravnim postupcima i/ili u svrhu arhiviranja, istraživanja ili statistike.

Pravo na povlačenje pristanka

Ako ste dali poseban pristanak na određenu obradu, uvijek imate pravo povući svoj pristanak.

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Prilikom obrade na temelju legitimnih interesa koju provodi Plugsurfing ili treća strana imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku pri obradi osobnih podataka koji se odnose na vas. Ako ne može dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu, Plugsurfing više neće obrađivati te osobne podatke.

Pravo na prigovor na izravni marketing – u bilo kojem trenutku imate pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas radi izravnog marketinga. Tada više nećemo obrađivati osobne podatke u takve svrhe.

Pravo na ograničenje

Imate pravo ograničiti svoje podatke tijekom istraživanja i provjere vašeg zahtjeva.

Pravo da ne podliježete automatiziranom donošenju odluka

Ako smo odluku o vama donijeli u potpunosti na temelju automatiziranog postupka i odluka ima pravne posljedice ili na drugi način bitno utječe na vas, možete zatražiti da tu odluku preispitamo putem nove i pojedinačne procjene. To vrijedi ako ne možemo dokazati da je automatska odluka nužna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između vas i nas.

Da biste ostvarili ta prava, pošaljite poruku e-pošte na sljedeću adresu: privacy@plugsurfing.com

Pravo na žalbu nadzornom tijelu

Imate pravo žaliti se tijelu za inspekciju podataka ili drugom nadležnom regulatornom tijelu ako smatrate da s vašim osobnim podacima postupamo u suprotnosti s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Izmjene naše izjave o privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene ove izjave o privatnosti. Izmjene mogu biti potrebne zbog razvoja naših usluga ili, na primjer, promjena relevantnih zakona. Sve promjene izjave o privatnosti bit će objavljene na našem web-mjestu ili putem mobilne aplikacije Plugsurfing. U nekim vas slučajevima o promjenama možemo obavijestiti i e-poštom.

Kontakt

Pitanja, komentare i zahtjeve u vezi s ovom izjavom o privatnosti slobodno pošaljite e-poštom na adresu privacy@plugsurfing.com ili poštom na:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin