Plugsurfing's

Vsebina obvestila o zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje, kako Plugsurfing GmbH obdeluje vaše osebne podatke. Ta pravilnik stopi v veljavo, ko uporabljate naše izdelke in storitve ali sodelujete z nami.

Dodatne informacije o zasebnosti, specifične za izdelek ali storitev, vam lahko posredujemo v pogojih, dodatkih o zasebnosti ali drugih obvestilih, ki jih lahko vidite med uporabo našega izdelka ali storitve.

Kdo je upravljavec podatkov?

Upravljavec podatkov je družba Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Nemčija (v nadaljevanju »Plugsurfing«).

Kako Plugsurfing obdeluje vaše osebne podatke?

Katero vrsto podatkov obdeluje Plugsurfing?

Plugsurfing zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za pogodbeno razmerje, ki ga imate z nami, in za namene, za katere se podatki uporabljajo. Plugsurfing zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Podatki o dovoljenjih – kot so dovoljenja za trženje;
 • Izbirni podatki – kot so na primer vrsta pogodbe, jezik za stike, način plačila, vrsta oblikovanja cen;
 • Varnostni podatki – kot so gesla, informacije o varnostnih incidentih;
 • Tehnični podatki – kot so tehnični podatki o odjemnem mestu stranke;
 • Podatki o transakcijskih računih – kot so podrobnosti o plačilih;
 • Finančni podatki – kot so številka kreditne kartice, podatki o bančnem računu;
 • Identifikacijski podatki – kot so ime, ključna številka RFID;
 • Podatki o obnašanju – kot so profili strank in drugi podatki, pridobljeni pri vaši uporabi naših storitev; prijavni podatki;
 • Komunikacije – kot so vaši odgovori na anketne vprašalnike in druge povratne informacije ter sporočila, ki ste nam jih poslali;
 • Podatki o vaši uporabi naših storitev – kot so podatki o porabi energije/elektrike;
 • Podatki o računalniških napravah – kot so IP-naslov, podatki o piškotkih;
 • Kontaktni podatki – kot so e-poštni naslov; telefonska številka; naslov naročnika/plačnika; dostavni naslov za ključe RFID;
 • Pogodbeni podatki – kot so plačilni pogoji.

Iz katerih virov se pridobivajo osebni podatki?

Med obdelanimi osebnimi podatki so podatki, ki jih od vas prejmemo ob naročilu, vključitvi v našo storitev ali v okviru razmerja s stranko. Spremljane podatke prejemamo tudi pri vaši uporabi naših naprav in storitev. Plugsurfing lahko obdeluje tudi pridobljene podatke, ki so bili izpeljani iz prejetih podatkov ali ugotovljeni na njihovi podlagi.

Tretje stranke, kot so trženjski partnerji, proizvajalci avtomobilov, upravljavci polnilnih mest, ponudniki storitev e-mobilnosti in drugi ponudniki podatkov.

Družbe v skupini, ki si izmenjujejo informacije za spodaj navedene namene.

Kakšni so nameni obdelave osebnih podatkov?

Osebne podatke obdelujemo izključno za vnaprej določene namene. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo:

 • Upravljanje odnosov s strankami (npr. pošiljanje obvestil v povezavi s pogodbami, obvestila glede izdelkov ali storitev ali posodobitve, usmerjanje strank)
 • Upravljanje pogodb in proizvodov
 • Zagotavljanje, upravljanje in vzdrževanje storitev (npr. upravljanje licenc končnih uporabnikov, proučevanje in reševanje tehničnih težav)
 • Identifikacija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 • Prenehanje zagotovljenih storitev
 • Hranjenje podatkov o prejemih in transakcijah
 • Arhiviranje pogodb in računov
 • Dostava blaga in storitev, vključno z upravljanjem prejemkov
 • Upravljanje pritožb in sporov, vključno z odškodninskimi zahtevki
 • Prenos osebnih podatkov (vključno s prenosi in razkritji)
 • Profiliranje, segmentacija in neposredno trženje (za obstoječe in morebitne stranke)
 • Prodaja in trženje (vključno z organizacijo seminarjev)
 • Zaračunavanje in izterjava dolgov
 • Povračila plačil strankam
 • Notranje poročanje
 • Uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov
 • Poročanje poslovnim partnerjem
 • Razvoj produktov in storitev, vključno s povratnimi informacijami in anketami
 • Ankete o zadovoljstvu strank
 • Komunikacija s prodajalci
 • Zaščita pred goljufijami

Na kakšni podlagi bomo obdelovali vaše osebne podatke?

Da lahko obdelujemo vaše osebne podatke, se opiramo na različne pravne podlage, vključno z:

 • vašim soglasjem; Glede na to, da se kot pravno podlago za obdelavo vaših podatkov sklicujemo na vaše soglasje, ga lahko kadar koli prekličete;
  Potreba po vzpostavitvi pogodbenega razmerja z vami in izpolnjevanju naših pogodbenih obveznosti;
 • Nujnost, da izpolnimo zakonsko obveznost (na primer po zakonu moramo hraniti določene podatke za določeno časovno obdobje) in da vzpostavimo, uveljavljamo ali branimo Plugsurfing pred pravnimi zahtevki.
  • Potreba po uresničevanju naših zakonitih interesov, ki vključuje sledeče:
  • Notranje poročanje
  • Poročanje poslovnim partnerjem
  • Razvoj produktov in storitev, vključno s povratnimi informacijami in anketami
  • Prenos osebnih podatkov (vključno s prenosi in razkritji)
  • Odškodninski zahtevki
  • Profiliranje ali segmentacija strank
  • Neposredno trženje za obstoječe in morebitne stranke
  • Izterjava dolgov
 • Potreba po zaščiti življenjskih interesov katere koli osebe

Avtomatizirano odločanje

Odločitve o vas lahko sprejemamo z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev. Na primer avtomatizirano sledenje vašega morebitnega dolga do družbe Plugsurfing zaradi predhodne neplačane uporabe naših storitev.

Naši postopki avtomatiziranega odločanja lahko vplivajo na vašo zmožnost uporabe naših storitev. To bomo morda morali storiti zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti ali ker je to potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in nami. To pomeni, da lahko v primeru neporavnanih računov vaš uporabniški račun izključimo, dokler izdan račun ni plačan.

Če smo odločitev o vas sprejeli izključno na podlagi avtomatiziranega postopka (npr. s samodejnim profiliranjem) in ta odločitev vpliva na vašo zmožnost uporabe storitev ali ima drug pomemben učinek na vas, lahko zahtevate, da taka odločitev za vas ne velja, razen če vam lahko dokažemo, da je taka odločitev potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in nami.

Kako dolgo hranimo osebne podatke?

Plugsurfing skuša omejiti obdobje hrambe osebnih podatkov na najmanjšo možno mero. Tako Plugsurfing obdeluje vaše osebne podatke le v tolikšnem obsegu in toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolnjuje namene obdelave podatkov.

Posebna obdobja hrambe podatkov so lahko različna glede na kategorijo podatkov. Na splošno velja, da se vaši osebni podatki hranijo za trajanje razmerja s stranko, kakor tudi še za obdobje treh (3) let od konca razmerja s stranko. Medtem ko se bodo na pravni podlagi informacije o transakcijah hranile za vsaj deset (10) let. Plugsurfing si prizadeva in redno ponovno oceni obdobja hrambe za posamezne vrste podatkov, ki jih ima v podatkovni bazi. Ko osebni podatki niso več potrebni, jih Plugsurfing izbriše ali jih spremeni v anonimne takoj, ko je to mogoče.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Načeloma nobenih osebnih podatkov ne prodajamo, z njimi ne trgujemo ali jih v obliki licenc ne predajamo tretjim osebam. Družbe, ki pripadajo isti skupini družb, lahko obdelujejo osebne podatke v skladu z obstoječimi zakoni o zasebnosti podatkov. Osebni podatki se lahko razkrijejo našim pooblaščenim zaposlenim ali povezanim osebam v obsegu, ki je potreben za namen obdelave. Podatki ne bodo nikoli na voljo vsem zaposlenim, temveč le omejenemu številu pooblaščenih oseb. Kot obdelovalce podatkov uporabljamo tudi tretje osebe, ki nam pomagajo pri razvoju, zagotavljanju in vzdrževanju naših izdelkov in storitev ter izpolnjevanju naših drugih namenov, kot so opredeljeni v tem pravilniku o zasebnosti. Kadar tretja oseba obdeluje osebne podatke v našem imenu, s pogodbenimi dogovori vselej zagotovimo, da obdelava osebnih podatkov vedno poteka varno in v skladu z zakoni o zasebnosti ter najboljšimi praksami obdelave podatkov.

Seznam kategorij tovrstnih obdelovalcev podatkov:

 • Ponudniki storitev, kot so tiskarski servisi, namestitveni partnerji, ponudniki storitev za stranke
 • Prodajni in trženjski poslovni partnerji
 • Ponudniki plačilnih storitev
 • Ponudniki storitev v oblaku
 • Pogodbeni izvajalci
 • Gostujoče platforme ponudnikov
 • Ponudniki informacijskih storitev in svetovalci (npr. razvijalci, oblikovalci in preizkuševalci)
 • Servisni in vzdrževalni poslovni partnerji (npr. popravilo in vzdrževanje strojne opreme)
 • Ponudniki sistemov v oblaku
 • Ponudniki storitev in sistemov za izdajanje računov in izterjavo dolgov
 • Ponudniki sistemov za gostovanje podatkov (npr. spletne storitve Amazon)
 • Ponudniki storitev in sistemov za upravljanje skladišč
 • Ponudniki programske opreme in orodij (npr. za razvoj programske opreme, poslovno analitiko, prodajo, trženje, upravljanje delovnih nalogov, upravljanje odnosov s strankami, spletne konference in komunikacijo)
 • Operativna podjetja, kot so pošta ali kurirji za dostavo
 • Raziskovalna podjetja (npr. za izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank ali razvoju izdelkov in storitev)
 • Ponudniki telekomunikacijskih sistemov

Poleg tega lahko osebne podatke razkrijemo organom, kadar to od nas zahteva zakon, na podlagi zahtev pristojnih organov v skladu z veljavnimi zakoni o zasebnosti.

Ali Plugsurfing izvaja prenos osebnih podatkov v tretje države?

Načeloma Plugsurfing ne prenaša osebnih podatkov zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Če pa se osebni podatki prenesejo izven EU ali EGP, družba Plugsurfing uporablja ustrezne zaščitne ukrepe v skladu z obstoječo zakonodajo o zasebnosti, kot so standardne pogodbene klavzule, ki jih zagotavlja Evropska komisija.

Kako Plugsurfing varuje osebne podatke?

Plugsurfing izpolnjuje potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo in dokazujejo, da se pri obdelavi osebnih podatkov upoštevajo zakoni o zasebnosti.

Ti ukrepi vključujejo uporabo sistemov za upravljanje identitete in dostopa, ki zagotavljajo, da imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščene osebe, uporabo požarnih zidov, filtriranje IP, večfaktorsko avtentikacijo, psevdonimizacijo in šifriranje podatkov, podrobna navodila in usposabljanje osebja o varstvu osebnih podatkov ter skrbno obravnavo pri izbiri ponudnikov storitev, ki v našem imenu obdelujejo osebne podatke.

Kako rokujemo z vašimi osebnimi podatki, pridobljenimi prek IP-naslova, piškotkov in drugih podobnih tehnologij?

Piškotki, uporabljeni na spletnih mestih

Ko uporabljate naše storitve ali obiščete naša spletna mesta, lahko Plugsurfing zbira podatke o vaših napravah prek piškotkov in drugih tehnik sledenja.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih uporabljamo za prepoznavanje in štetje brskalnikov in naprav, ki obiskujejo naša spletna mesta. Te podatke lahko nato uporabimo mi ali tretje osebe za namene trženja.

Naša uporaba piškotkov se razlikuje glede na to, katero od naših spletnih mest obiščete. Več informacij o tem, katere piškotke uporabljamo na določenem spletnem mestu, lahko preberete v posebnih informacijah o piškotkih na zadevnem spletnem mestu.

Lokacijski podatki

Podatki o lokaciji uporabnikove naprave se lahko uporabijo za zagotavljanje storitev na podlagi lokacije naprave, če je uporabnik dal jasno soglasje za obdelavo podatkov o lokaciji.

Uporabnik ima pravico, da soglasje kadar koli prekliče, tako da spremeni ustrezne nastavitve v svoji napravi.

S kom delimo vaše osebne podatke?

Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov?

Kjer je to ustrezno, lahko vaše osebne podatke delimo z:

Družbe v skupini

Družbe iz naše skupine lahko vaše osebne podatke uporabljajo za namene, opredeljene v tem pravilniku, na podlagi zakonitega interesa v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Poslovni partnerji

Osebne podatke razkrijemo svojim poslovnim partnerjem v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Primeri tovrstnih situacij so naslednji:

Identifikacijska številka za polnjenje se uporablja za identifikacijo na polnilni postaji, ko polnite svoje vozilo.

Vaša identifikacijska številka za polnjenje se lahko uporablja tudi pri izdajanju računov.

Naši poslovni partnerji, med katerimi so na primer upravljavci polnilnih postaj, ponudniki storitev e-mobilnosti, vozlišča za gostovanje, proizvajalci avtomobilov, spletni oglaševalski partnerji in drugi komercialni partnerji.

Soglasje, pogodba ali zahteva

Vaše osebne podatke lahko posredujemo, če imamo za to vaše soglasje. Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi tretji osebi, če je to potrebno za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti z vami ali za izpolnitev vaše zahteve. Po potrebi bomo vaš naslov razkrili poštni službi, kurirju ali z namenom, da vam bomo lahko dostavili naročeni ključ ali kartico za polnjenje.

Naši podizvajalci

Za izvajanje storitev uporabljamo podizvajalce. Ti podizvajalci imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov in jih obdelujejo v našem imenu, vendar osebnih podatkov ne smejo uporabljati za noben drug namen, razen za zagotavljanje z storitve v dogovoru z nami. Z ustreznimi pogodbenimi sporazumi zagotavljamo, da je obdelava osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom. Tipični ponudniki storitev, ki obdelujejo osebne podatke, so na primer partnerji za storitve strankam, partnerji za plačila in izdajanje računov ter ponudniki programske opreme in storitev IT.

Združitve in prevzemi

Če se odločimo za prodajo, združitev ali drugo reorganizacijo naših podjetij, lahko to vključuje razkritje osebnih podatkov potencialnim ali dejanskim kupcem in njihovim svetovalcem.

Pristojni organi, sodni postopki in pravo

Vaše podatke bomo razkrili pristojnim organom, kot je policija, v obsegu, ki ga zahteva zakon. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi v povezavi s sodnimi postopki ali na zahtevo organa na podlagi veljavne zakonodaje, sodne odredbe v zvezi s sojenjem ali postopkom organa ali kot je drugače zahtevano ali dovoljeno z zakonom.

Katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Pravica dostopa

Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, kar pomeni, da imate pravico dobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se obdelujejo, tudi kopijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje Plugsurfing, kakor tudi dodatne informacije o obdelavi, ki jo izvaja Plugsurfing.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Upravičeni ste do prenosa podatkov, kar pomeni, da imate pod določenimi pogoji pravico do prenosa osebnih podatkov drugemu upravljavcu.

Pravica do popravka

Upravičeni ste do popravka ali dopolnitve napačnih podatkov o vas.

Pravica do izbrisa

Imate pravico do izbrisa svojih podatkov v sledečih primerih:

 • podatki niso več potrebni zaradi namenov, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • umaknete soglasje za določeno obdelavo in zato ni pravne podlage za obdelavo podatkov s strani Plugsurfing;
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • Obdelava vaših podatkov ni potrebna za izpolnjevanje veljavnih zakonskih zahtev za določitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov in/ali za arhivske, raziskovalne ali statistične namene.

Pravica do umika soglasja

Če ste dali posebno soglasje za določeno obdelavo, imate vedno pravico do preklica soglasja.

Pravica do ugovora glede obdelave osebnih podatkov

Kadar se obdelava izvaja na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Plugsurfing ali tretja stranka, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami. Razen v primeru, da lahko Plugsurfing dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo podatkov, Plugsurfing ne bo več obdeloval osebnih podatkov.

Pravica do ugovora neposrednemu trženju – kadar koli ste upravičeni do ugovora glede obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas za neposredno trženje. Potem osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v te namene.

Pravica do omejitve

V obdobju, ko preiskujemo in preverjamo vašo zahtevo, imate pravico omejiti svoje podatke.

Pravica, da ne boste predmet avtomatiziranega odločanja

Če smo odločitev o vas v celoti sprejeli na podlagi avtomatiziranega postopka in ima odločitev pravne posledice ali kako drugače pomembno vpliva na vas, lahko zahtevate, da odločitev pregledamo z obnovljeno in individualno presojo. To velja, če ne moremo dokazati, da je avtomatizirana odločitev potrebna za sklenitev ali izvajanje sporazuma med vami in nami.

Če želite uveljavljati te pravice, to storite po elektronski pošti na naslednji e-poštni naslov: privacy@plugsurfing.com

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Če menite, da z vašimi osebnimi podatki ravnamo v nasprotju z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, se lahko pritožite organu za nadzor podatkov ali drugemu pristojnemu regulativnemu organu.

Spremembe našega pravilnika o varstvu osebnih podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe tega pravilnika o varstvu osebnih podatkov. Spremembe so lahko potrebne zaradi razvoja naših storitev ali, na primer, sprememb ustreznih zakonov. Vse spremembe našega pravilnika o zasebnosti bodo objavljene na našem spletnem mestu ali v naši mobilni aplikaciji Plugsurfing. V nekaterih primerih se lahko odločimo, da vas o teh spremembah obvestimo tudi po elektronski pošti.

Stik

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti so dobrodošli in jih je treba nasloviti na privacy@plugsurfing.com ali objaviti na:

Plugsurfing GmbH
Koordinator za varovanje zasebnosti
Weserstraße 175
12045 Berlin