Päivitetty 2.5.2022

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Plugsurfing GmbH käsittelee henkilötietojasi. Seloste on voimassa, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai olet muuten kanssamme vuorovaikutuksessa.

Saatamme antaa sinulle lisää tuote- tai palvelukohtaisia tietosuojatietoja palvelussa tai tuotekohtaisissa ehdoissa, tietosuojaliitteissä tai muissa ilmoituksissa, joita saatat nähdä käyttäessäsi tuotettamme tai palveluamme.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Rekisterinpitäjä on Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berliini, Saksa (jäljempänä ”Plugsurfing”).

Miten Plugsurfing käsittelee henkilötietojasi?

 

Mitä tietoja Plugsurfing käsittelee?

Plugsurfing kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sinun ja Plugsurfingin välisessä liikesuhteessa ja niissä tarkoituksissa, joihin tietoja käytetään. Plugsurfing kerää seuraavia henkilötietojen luokkia.

 • Lupatiedot – esimerkiksi markkinointiluvat
 • Asetustiedot – esimerkiksi sopimustyyppi, yhteydenpidon kieli, maksutapa, hinnoittelutyyppi
 • Turvallisuustiedot – esimerkiksi salasanat, tiedot turvallisuushäiriöistä
 • Tekniset tiedot – esimerkiksi asiakkaan käyttöpaikan tekniset tiedot
 • Maksutapahtumatiedot – esimerkiksi laskutustiedot
 • Taloudelliset tiedot – esimerkiksi maksukortin numero, pankkitilin tiedot
 • Tunnistustiedot – esimerkiksi nimi, RFID-tunnisteen numero
 • Käyttäytymistiedot – esimerkiksi asiakasprofilointi ja muut palveluidemme käytöstäsi saatavat tiedot, kirjautumistiedot
 • Viestintä – esimerkiksi kyselyvastauksesi ja muut meille lähettämäsi palautteet ja viestit
 • Tiedot palvelumme käytöstäsi – esimerkiksi energian/sähkön kulutustiedot
 • Tietokoneen laitetiedot – esimerkiksi IP-osoite, evästetiedot
 • Yhteystiedot – esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, toimitusosoite esimerkiksi RFID-tunnistetta varten
 • Sopimustiedot – esimerkiksi maksuehdot.

Mistä lähteistä henkilötiedot hankitaan?

Käsitellyissä henkilötiedoissa on tietoja, jotka on saatu sinulta tilauksen yhteydessä, liittyessäsi palveluumme tai asiakassuhteen aikana. Saamme myös seurantatietoa siitä, miten käytät laitteitamme ja palveluitamme. Plugsurfing voi myös käsitellä johdettuja tietoja, jotka on johdettu tai päätelty saatujen tietojen perusteella.

Kolmannet osapuolet, esimerkiksi markkinointikumppanit, autonvalmistajat, latausasemien operaattorit, sähköisen liikkuvuuden palveluntarjoajat ja muut tiedontoimittajat.

Konserniyhtiöt, jotka jakavat tietoja alla mainittuihin tarkoituksiin.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määritettyihin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hallinnointi (esim. sopimukseen liittyvien ilmoitusten lähettäminen, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ilmoitukset tai päivitykset, asiakkaan ohjeet)
 • Sopimusten ja tuotteiden hallinnointi Palvelun tarjoaminen, hallinnointi ja ylläpito (esimerkiksi loppukäyttäjän käyttölupien hallinnointi, teknisten ongelmien tutkiminen ja korjaaminen)
 • Rekisteröityjen tunnistaminen
 • Tarjottujen palvelujen keskeyttäminen
 • Vastaanotto- ja tapahtumatietojen säilyttäminen
 • Sopimusten ja laskujen arkistointi
 • Tavaroiden ja palvelujen toimittaminen, muun muassa palautusten hallinnointi
 • Valitus- ja riita-asioiden hallinnointi, muun muassa korvausvaatimukset
 • Henkilötietojen siirrot (muun muassa siirrot ja luovutukset)
 • Profilointi, segmentointi ja suoramarkkinointi (nykyisten ja mahdollisten tulevien asiakkaiden osalta)
 • Myynti ja markkinointi (esimerkiksi seminaarien järjestäminen)
 • Laskutus ja perintä
 • Maksujen palautukset asiakkaille
 • Sisäinen raportointi
 • Oikeudellisten vaatimusten perustelu, esittäminen tai puolustaminen
 • Kumppaniraportointi
 • Tuote- ja palvelukehitys, muun muassa palaute ja kyselytutkimukset
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Alihankkijaviestintä
 • Suojelu petoksilta

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Henkilötietojen käsittelyssä on erilaisia oikeusperustoja, muun muassa seuraavat:

 • Sinun antamasi suostumus. Jos henkilötietojen käsittelymme perustuu antamaasi suostumukseen, voit perua suostumuksesi milloin tahansa.
 • Meidän on luotava sopimussuhde kanssasi ja täytettävä sopimusvelvoitteemme.
  Meidän on noudatettava lakisääteisiä velvoitteita (laki esimerkiksi velvoittaa meitä säilyttämään tietyt tiedot tietyn ajan) ja perusteltava, esitettävä tai puolustettava Plugsurfingin oikeudellisia vaatimuksia.
 • Meidän on puolustettava lainmukaisia etujamme, muun muassa
  • Sisäinen raportointi
  • Kumppaniraportointi
  • Tuote- ja palvelukehitys, muun muassa palaute ja kyselytutkimukset
  • Henkilötietojen siirrot (muun muassa siirrot ja luovutukset)
  • Korvauspyynnöt
  • Asiakasprofilointi tai -segmentointi
  • Suoramarkkinointi nykyisille ja mahdollisille tuleville asiakkaille
  • Perintä
 • Meidän on suojattava ihmisten olannaisia etuja.

 

Automaattinen päätöksenteko

Saatamme tehdä sinua koskevia päätöksiä automaattisesti. Voimme esimerkiksi seurata automaattisesti mahdollista velkaasi Plugsurfingille aiemmasta maksamattomasta palveluidemme käytöstä.

Automaattiset päätöksentekomenettelymme saattavat vaikuttaa kykyysi käyttää palveluitamme. Tämän tekeminen voi olla tarpeen joko lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai siksi, että meidän on tehtävä sopimus kanssasi tai pantava se täytäntöön. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on maksamattomia laskuja, voimme deaktivoida tilisi, kunnes lasku on maksettu.

Jos olemme tehneet sinua koskevan päätöksen pelkästään automaattisen käsittelyn perusteella (esimerkiksi automaattisella profiloinnilla) ja se vaikuttaa kykyysi käyttää palveluita tai vaikuttaa sinuun muuten huomattavasti, voit pyytää, että kyseistä päätöstä ei sovelleta sinuun, ellemme pysty osoittamaan sinulle, että kyseinen päätös on tarpeen sinun ja Plugsurfingin välisen sopimuksen tekemiselle tai sen täyttämiselle.

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Plugsurfing pyrkii pitämään henkilötietojen säilytysajan mahdollisimman lyhyenä. Plugsurfing käsittelee henkilötietojasi näin ollen vain siinä laajuudessa ja niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten täyttämiseksi.

Tietyt säilytysajat voivat vaihdella sen mukaan, mihin luokkiin tiedot kuuluvat. Henkilötietojasi säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen keston ajan sekä kolmen (3) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Sen sijaan esimerkiksi maksutapahtumia koskevia tietoja säilytetään vähintään kymmenen (10) vuoden ajan oikeusperustan mukaisesti. Plugsurfing määrittää ja arvioi säännöllisesti uudelleen hallussaan olevien henkilötietojen tietotyyppikohtaiset säilytysajat. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, Plugsurfing poistaa ne tai tekee niistä tunnistamattomia mahdollisimman pian.

 

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Pääsääntöisesti emme myy henkilötietoja, emme käy niistä kauppaa emmekä anna niiden käyttölupaa kolmansille osapuolille. Samaan yrityskonserniin kuuluvat yritykset voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevien yksityisyydensuojalakien mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa valtuutetuille työntekijöillemme tai tytäryhtiöillemme siinä laajuudessa kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tiedot eivät ole koskaan kaikkien työntekijöiden saatavilla vaan vain tiettyjen valtuutettujen henkilöiden saatavilla. Käytämme myös kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelijöinä auttamaan meitä kehittämään, toimittamaan ja ylläpitämään tuotteitamme ja palveluitamme sekä täyttämään muut tässä tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoituksemme. Kun kolmas osapuoli käsittelee henkilötietoja puolestamme, varmistamme aina sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään aina turvallisesti ja yksityisyydensuojalakien ja tietojenkäsittelyn parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Luettelo henkilötietojen käsittelijöiden luokista:

 • Palveluntarjoajat, esimerkiksi tulostuspalvelut, asennuskumppanit, asiakaspalvelu
 • Myynti- ja markkinointikumppanit
 • Maksupalvelujen tarjoajat
 • Pilvipalvelujen tarjoajat
 • Latausaseman valmistajat
 • Verkkovierailuympäristön tarjoajat
 • IT-palvelujen tarjoajat ja konsulttiyhtiöt (esimerkiksi kehittäjät, suunnittelijat ja testaajat)
 • Huolto- ja kunnostuskumppanit (esimerkiksi laitteistojen korjaus ja kunnostus)
 • Latausasemien pilvipalvelujen tarjoajat
 • Laskutus- ja perintäpalvelujen ja -järjestelmien tarjoajat
 • Tietojen säilytysjärjestelmät (esimerkiksi Amazon Web Services)
 • Varastojen palvelu- ja hallinnointijärjestelmien tarjoajat
 • Ohjelmistojen ja työkalujen tarjoajat (esimerkiksi ohjelmistokehitys, liiketoiminnan analysointi, myynti, markkinointi, työtilausten hallinnointi, asiakassuhteiden hallinnointi, verkkoneuvottelut ja -viestintä)
 • Toimintaan liittyvät yritykset, esimerkiksi postitoimisto tai lähettipalvelut
 • Tutkimusyritykset (esimerkiksi asiakastyytyväisyys- tai tuote- ja palvelukehitystutkimusten tekemistä varten)
 • Tietoliikennejärjestelmien tarjoajat

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille, kun laki velvoittaa meitä tekemään niin, toimivaltaisten viranomaisten voimassa olevien yksityisyydensuojalakien mukaisesti tekemien pyyntöjen perusteella.

 

Siirtääkö Plugsurfing henkilötietoja kolmansiin maihin?

Pääsääntöisesti Plugsurfing ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Jos henkilötietoja kuitenkin siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Plugsurfing käyttää voimassa olevan yksityisyydensuojalainsäädännön mukaisia asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

 

Miten Plugsurfing suojaa henkilötietoja?

Plugsurfing toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan ja osoitetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksityisyydensuojalakeja.

Näitä toimenpiteitä ovat henkilöllisyyden ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien käyttö, joilla varmistetaan, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin, palomuurien käyttäminen, IP-osoitteiden suodattaminen, monivaiheinen todennus, pseudonymisointi ja tietojen salaaminen, henkilöstön yksityiskohtaiset ohjeet ja koulutus henkilötietojen suojelusta ja huolellinen arviointi valittaessa palveluntarjoajiamme, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn Plugsurfingin puolesta.

Kuinka käsittelemme IP-osoitteista, evästeistä ja vastaavista teknologioista saatuja henkilötietoja?

 

Verkkosivustoilla käytetyt evästeet

Kun käytät palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme, Plugsurfing voi kerätä tietoja laitteistasi evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jonka avulla tunnistamme ja laskemme verkkosivustoillamme vierailevat selaimet ja laitteet. Plugsurfing tai kolmannet osapuolet voivat sitten käyttää näitä tietoja markkinointitarkoituksiin.

Evästeiden käyttömme vaihtelee sen mukaan, millä verkkosivustoillamme vierailet. Saat lisätietoja siitä, mitä evästeitä käytämme tietyllä verkkosivustolla, lukemalla tarkat tiedot kulloisenkin sivuston evästeistä.

 

Sijaintitiedot

Käyttäjän laitteen sijaintitietoja voidaan käyttää palvelujen tarjoamiseen laitteen sijainnin perusteella, jos käyttäjä on antanut suostumuksen sijaintitietojen käsittelyyn.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa muuttamalla laitteensa asianmukaisia asetuksia.

Kenelle jaamme henkilötietojasi?

 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Saatamme jakaa henkilötietojasi seuraavien toimijoiden kanssa asianmukaisissa tilanteissa:

 

Konsernin yhtiöt

Konserniimme kuuluvat yhtiöt voivat käyttää henkilötietojasi tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin oikeutetun edun perusteella sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

 

Kaupalliset kumppanit

Luovutamme henkilötietoja kaupallisille kumppaneillemme oikeutetun edun perusteella sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat:

Lataustunnistettasi käytetään tunnistamaan sinut latausasemalla, kun lataat autoasi.

Lataustunnistettasi voidaan käyttää myös laskutusprosessissa.

Kaupallisia kumppaneitamme ovat esimerkiksi latausasemien operaattorit, sähköisen liikkuvuuden palveluntarjoajat, verkkovierailukeskukset, autonvalmistajat, verkkomainontakumppanit ja muut kaupalliset kumppanit.

 

Suostumus, sopimus tai pyyntö

Voimme jakaa henkilötietojasi, jos olet antanut meille siihen suostumuksen. Saatamme jakaa henkilötietojasi myös kolmannen osapuolen kanssa, jos kanssasi tehdyn sopimuksen asettamien velvoitteiden tai esittämäsi pyynnön täyttäminen vaatii sitä. Luovutamme esimerkiksi osoitteesi posti- tai kuriiripalvelulle, jotta voimme toimittaa tilaamasi latausavaimen tai latauskortin.

 

Alihankkijamme

Käytämme palveluiden tuottamiseen alihankkijoita. Alihankkijoillamme on pääsy henkilötietoihisi, kun he käsittelevät niitä puolestamme. He eivät kuitenkaan saa käyttää henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin kanssamme sovitun palvelun tarjoamiseen. Varmistamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tämän selosteen mukaisesti. Palveluntuottajat, jotka käsittelevät henkilötietoja, ovat tyypillisesti esimerkiksi asiakaspalvelukumppaneita, maksu- ja laskutuskumppaneita sekä IT-ohjelmistojen ja -palvelujen toimittajia.

 

Sulautumiset ja yritysostot

Jos päätämme myydä, sulauttaa tai muulla tavoin järjestää uudelleen liiketoimintojamme, siihen saattaa sisältyä henkilötietojen luovuttaminen mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

 

Viranomaiset, oikeudelliset prosessit ja laki

Luovutamme tietojasi toimivaltaisille viranomaisille, esimerkiksi poliisille, siinä määrin kuin laki sitä vaatii. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös oikeudellisten prosessien yhteydessä tai viranomaisen sovellettavaan lakiin perustuvan pyynnön perusteella, oikeuden määräyksen perusteella oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä tai silloin, jos laki sitä muuten vaatii tai sen sallii.

Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojesi suhteen?

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, mikä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada tietoa siitä, että henkilötietojasi käsitellään, ja saada myös kopio Plugsurfingin käsittelemistä henkilötiedoista ja lisätietoa Plugsurfingin suorittamasta käsittelystä.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus tietojen siirtoon, mikä tarkoittaa, että sinulla voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai täydentämistä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus tietojesi poistamiseen, jos:

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään
 • Peruutat suostumuksesi johonkin käsittelyyn, minkä jälkeen Plugsurfingilla ei ole laillista perustetta käsitellä tietoja
 • Tietojasi on käsitelty lainvastaisesti
 • Tietojesi käsittely ei ole tarpeen sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi oikeudellisten vaatimusten määrittämiseksi, toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi ja/tai arkistointi-, tutkimus- tai tilastotarkoituksiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi

Jos olet antanut suostumuksesi tietojen tiettyyn käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely tapahtuu Plugsurfingin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen perusteella. Plugsurfing ei enää käsittele henkilötietojasi, ellei se pysty osoittamaan painavia oikeutettuja syitä käsittelylle.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia – Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Tällöin Plugsurfing ei enää käsittele henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa tietojasi sinä aikana, kun tutkimme ja tarkistamme pyyntöäsi.

 

Oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksen kohteeksi

Jos olemme tehneet sinua koskevan päätöksen täysin automatisoidun prosessin perusteella ja päätöksellä on oikeudellisia seurauksia tai se vaikuttaa muutoin merkittävästi sinuun, voit pyytää, että tarkistamme päätöksen uudelleen ja yksilöllisesti. Tämä pätee, jos emme pysty todistamaan, että automaattinen päätös on tarpeen sinun ja meidän välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi.

Voit käyttää näitä oikeuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy@plugsurfing.com

 

Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus esittää valitus tietosuojaviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseemme

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat olla tarpeen palveluidemme kehityksen tai esimerkiksi asiaankuuluvien lakien muutosten vuoksi. Tähän tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan verkkosivustollamme tai Plugsurfing-mobiilisovelluksen kautta. Joissain tapauksissa saatamme ilmoittaa näistä muutoksista myös sähköpostitse.

Yhteystiedot

Tätä tietosuojaselostetta koskevat kysymykset, kommentit ja pyynnöt voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen privacy@plugsurfing.com tai postitse osoitteeseen:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin Germany