Gjelder 2. mai 2022

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Plugsurfing GmbH behandler dine personopplysninger. Varselet gjelder når du bruker våre produkter og tjenester eller på annen måte samhandler med oss.

Vi kan gi deg mer produkt- eller tjenestespesifikk personverninformasjon i tjenesten eller produktspesifikke vilkår, personverntillegg eller andre merknader du kan se når du bruker produktet eller tjenesten vår.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Tyskland (heretter «Plugsurfing»).

Hvordan behandler Plugsurfing dine personopplysninger?

Hva slags data behandler Plugsurfing?

Plugsurfing samler inn og behandler personopplysninger som er nødvendige for forholdet du har til oss og formålene som dataene brukes til. Plugsurfing samler inn følgende personopplysningskategorier.

 • Tillatelsesdata – f.eks. markedsføringstillatelser;
 • Preferansedata – f.eks. kontraktstype, kontaktspråk; betalingsmetode; pristype;
 • Sikkerhetsdata – f.eks. passord, informasjon om sikkerhetshendelser;
 • Tekniske data – f.eks. tekniske data for kundens forbrukspunkt;
 • Transaksjonsdetaljer – f.eks. faktureringsdetaljer;
 • Finansielle data – f.eks. kredittkortnummer, bankkontoinformasjon;
 • Identifikasjonsdata – f.eks. navn; RFID nøkkelnummer
 • Atferdsdata – f.eks. kundeprofilering og annen informasjon hentet fra din bruk av tjenestene våre; påloggingsdetaljer;
 • Kommunikasjon – f.eks. svarene dine på undersøkelser og annen tilbakemelding og kommunikasjon du sender oss;
 • Data om din bruk av tjenesten vår – f.eks. data om energi/elektrisitetsforbruk;
 • PC-data – f.eks. IP-adresse, informasjonskapseldata;
 • Kontaktopplysninger – f.eks. e-postadresse; telefonnummer; fakturaadresse; leveringsadresse for RFID-nøkler
 • Kontraktdata – f.eks. betalingsbetingelser

Hvilke kilder hentes personopplysningene fra?

De behandlede personopplysningene inkluderer opplysninger som mottas fra deg på tidspunktet for bestillingen, på tidspunktet for å ta i bruk tjenesten eller under kundeforholdet. Vi mottar også observerte data fra din bruk av enhetene og tjenestene våre. Plugsurfing kan også behandle avledede data som er utledet fra eller konkludert basert på de mottatte dataene.

Tredjeparter, som markedsføringspartnere, bilprodusenter, ladepunktoperatører, e-mobilitetsleverandører og andre dataleverandører.

Konsernselskaper, som deler informasjon for formål nevnt nedenfor.

Hva er formålene med å behandle personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger kun til forhåndsdefinerte formål. Formålene vi behandler personopplysninger for, er:

 • Kunderelasjonsadministrasjon (f.eks. sending av kontraktrelaterte varsler, produkt- eller tjenesterelaterte varsler eller oppdateringer, kundeveiledning)
 • Kontrakt- og produktstyring
 • Tilby, administrere og vedlikeholde tjenesten (f.eks. administrasjon av sluttbrukerlisenser, undersøke og utbedre tekniske problemer)
 • Identifikasjon av registrerte personer
 • Suspensjon av leverte tjenester
 • Lagring av kvitterings- og transaksjonsinformasjon
 • Kontrakt- og fakturaarkivering
 • Levering av varer og tjenester, inkludert returhåndtering
 • Klage- og tvistehåndtering, inkludert erstatningskrav
 • Overføring av personopplysninger (som inkluderer overføringer og fremleggelser)
 • Profilering, segmentering og direkte markedsføring (for eksisterende og potensielle kunder)
 • Salg og markedsføring (inkludert f.eks. organisering av seminarer)
 • Fakturering og inkasso
 • Refusjon av betalinger til kunder
 • Intern rapportering
 • Etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav
 • Partnerrapportering
 • Produkt- og tjenesteutvikling, inkludert tilbakemeldinger og spørreundersøkelser
 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Leverandørkommunikasjon
 • Beskyttelse mot svindel

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?

For at vi skal kunne behandle dine personopplysninger, er vi avhengige av forskjellige juridiske grunnlag, bl.a.:

 • Ditt samtykke. Hvis vi legger ditt samtykke til grunn som juridisk grunnlag for behandlingen av personopplysningene dine, kan du trekke tilbake samtykket når som helst;
 • Nødvendigheten av å etablere et kontraktforhold med deg og utføre våre kontraktmessige forpliktelser;
 • Nødvendigheten av at vi overholder en juridisk forpliktelse (f.eks. er vi lovpålagt å lagre visse data i en bestemt tidsperiode) og etablere, utøve eller forsvare Plugsurfing mot juridiske krav;
 • Nødvendigheten av å forfølge våre legitime interesser, bl.a.:
  • Intern rapportering
  • Partnerrapportering
  • Produkt- og tjenesteutvikling inkludert tilbakemeldinger og spørreundersøkelser
  • Overføring av personopplysninger (som inkluderer overføringer og fremleggelser)
  • Erstatningskrav
  • Kundeprofilering eller segmentering
  • Direkte markedsføring for eksisterende og potensielle kunder
  • Inkasso
 • Nødvendigheten av å beskytte de vitale interessene til enhver person;

Automatisert beslutningstaking

Vi kan ta avgjørelser om deg via automatisert beslutningstaking. Slik som automatisert sporing av din potensielle gjeld til Plugsurfing fra tidligere ubetalt bruk av våre tjenester.

Våre automatiserte beslutningsprosedyrer kan påvirke din evne til å bruke tjenestene våre. Vi kan ha behov for å gjøre dette enten for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller fordi det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt mellom deg og oss. Dette betyr at hvis vi har utestående fakturaer, kan vi deaktivere kontoen din til regningen er betalt.

Hvis vi har tatt en avgjørelse om deg kun på grunnlag av en automatisert prosess (f.eks. gjennom automatisk profilering) og som påvirker din mulighet til å bruke tjenestene eller har en annen vesentlig effekt på deg, kan du be om ikke å bli gjenstand for en slik avgjørelse med mindre vi kan vise deg at en slik avgjørelse er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom deg og oss.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Plugsurfing søker å begrense perioden personopplysningene lagres til et minimum. Dermed behandler Plugsurfing dine personopplysninger kun i den grad og så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med databehandlingen.

De spesifikke oppbevaringsperiodene kan være forskjellige avhengig av datakategoriene. Dine personopplysninger lagres som hovedregel så lenge kundeforholdet varer, samt i en periode på tre (3) år fra slutten av kundeforholdet. Mens f.eks. informasjon om transaksjoner vil bli oppbevart i minst ti (10) år på lovlig grunnlag. Plugsurfing fastsetter og revurderer regelmessig datatypespesifikke oppbevaringsperioder for personopplysningene som oppbevares. Når personopplysninger ikke lenger er nødvendige, vil Plugsurfing slette dem eller anonymisere dem snarest mulig.

Hvem behandler dine personopplysninger?

I hovedsak selger, omsetter eller lisensierer vi ingen personopplysninger til tredjeparter. Selskaper som tilhører samme gruppe selskaper kan behandle personopplysninger i samsvar med eksisterende personvernlovgivning. Personopplysninger kan utleveres til våre autoriserte ansatte eller tilknyttede selskaper i den grad det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dataene vil aldri være tilgjengelige for alle ansatte, men for et begrenset antall autoriserte personer. Vi bruker også tredjeparter som våre databehandlere for å hjelpe oss med å utvikle, levere og vedlikeholde våre produkter og tjenester, og oppfylle våre andre formål som definert i denne personvernerklæringen. Når en tredjepart behandler personopplysninger på våre vegne, sikrer vi alltid via kontraktmessige ordninger at behandlingen av personopplysninger alltid utføres trygt og i samsvar med personvernlover og beste praksis for databehandling.

Liste over kategorier av slike databehandlere:

 • Tjenesteleverandører, som utskriftstjenester, installasjonspartnere, kundeserviceleverandører
 • Salgs- og markedspartnere
 • Leverandører av betalingstjenester
 • Skytjenesteleverandører
 • Laderprodusenter
 • Roaming-plattformleverandører
 • IT-tjenesteleverandører og konsulentselskaper (f.eks. utviklere, designere og testere)
 • Service- og vedlikeholdspartnere (f.eks. HW-reparasjon og vedlikehold)
 • Lader Cloud-systemleverandører
 • Fakturerings- og inkassotjeneste- og systemleverandører
 • Leverandører av datavertssystemer (f.eks. Amazon Web Services)
 • Leverandører av lagertjenester og styringssystem
 • Programvare- og verktøyleverandører (f.eks. for programvareutvikling, forretningsanalyse, salg, markedsføring, administrasjon av arbeidsordrer, administrasjon av kunderelasjoner, online-konferanser og -kommunikasjon)
 • Operative selskaper som postkontoret eller kurertjenester
 • Forskningsselskaper (f.eks. for å gjennomføre kundetilfredshets- eller produkt- og tjenesteutviklingsundersøkelser)
 • Leverandører av telekommunikasjonssystemer

I tillegg kan personopplysninger bli utlevert til myndigheter når vi blir pålagt det ved lov, basert på krav fra kompetente myndigheter i samsvar med eksisterende personvernlovgivning.

Overfører Plugsurfing personopplysninger til tredjeland?

Generelt overfører ikke Plugsurfing personopplysninger utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Men hvis personopplysninger overføres utenfor EU eller EØS, bruker Plugsurfing egnede sikkerhetstiltak i samsvar med eksisterende personvernlovgivning, slik som standard kontraktbestemmelser gitt av EU-kommisjonen.

Hvordan beskytter Plugsurfing personopplysninger?

Plugsurfing oppfyller nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak, som sikrer og demonstrerer at personvernlovgivningen blir fulgt ved behandling av personopplysninger.

Disse tiltakene inkluderer bruk av identitets- og tilgangsstyringssystemer for å sikre at kun autoriserte personer har tilgang til personopplysninger, bruk av brannmurer, IP-filtrering, multifaktorautentisering, pseudonymisering og kryptering av data, detaljerte instruksjoner og opplæring for personell om beskyttelse personopplysninger og nøye vurdering når du velger våre tjenesteleverandører som er involvert i behandlingen av personopplysninger på våre vegne.

Hvordan håndterer vi personopplysninger fra IP-adresser, informasjonskapsler og lignende teknologier

Informasjonskapsler som brukes på nettsteder

Når du bruker tjenestene våre eller besøker nettstedene våre, kan Plugsurfing samle inn data om enhetene dine via informasjonskapsler og andre sporingsteknikker.

Informasjonskapsler er en liten tekstfil som vi bruker til å identifisere og telle nettlesere og enheter som besøker nettstedene våre. Denne informasjonen kan deretter brukes av oss eller tredjeparter til markedsføringsformål.

Vår bruk av informasjonskapsler varierer avhengig av hvilke av våre nettsteder du besøker. Du kan få mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker på et bestemt nettsted ved å lese den spesifikke informasjonen om informasjonskapsler på det aktuelle nettstedet.

Stedsinformasjon

Stedsinformasjon til brukerens enhet kan brukes til å tilby tjenester basert på enhetens plassering dersom brukeren har gitt et klart samtykke til behandling av stedsinformasjon.

Brukeren har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å endre aktuelle innstillinger på enheten sin.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Der det er aktuelt, kan vi dele personopplysninger med:

Konsernselskaper

Våre konsernselskaper kan bruke dine personopplysninger til formålene som er definert i dette dokumentet, basert på legitime interesser i den grad det er tillatt i gjeldende lovgivning.

Kommersielle partnere

Vi utleverer personopplysninger til våre kommersielle partnere i den grad gjeldende lov tillater det. Eksempler på slike situasjoner inkluderer:

Ditt ladeidentifikasjonsnummer brukes til å identifisere deg på ladestasjonen når du lader bilen.

Ditt ladeidentifikasjonsnummer kan også brukes til faktureringsprosessen.

Våre kommersielle partnere inkludert f.eks. ladestasjonsoperatører, e-mobilitetsleverandører, roaming-huber, bilprodusenter, nettannonseringspartnere og andre kommersielle partnere.

Samtykke, kontrakt eller forespørsel

Vi kan dele dine personopplysninger hvis vi har ditt samtykke til det. Vi kan også dele dine personopplysninger med en tredjepart når dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg eller for å oppfylle en forespørsel fra deg. Som et eksempel vil vi oppgi adressen din til posten, budet eller for å kunne levere en ladenøkkel eller ladekort du har bestilt.

Våre underleverandører

Vi bruker underleverandører for å levere tjenester. Slike underleverandører kan ha tilgang til dine personopplysninger og behandler dem på våre vegne, men de har ikke lov til å bruke personopplysningene til andre formål enn å tilby tjenesten som er avtalt med oss. Vi sikrer gjennom hensiktsmessige kontraktmessige ordninger at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med denne kunngjøringen. Typiske tjenesteleverandører som behandler personopplysninger er f.eks. kundeservicepartnere, betalings- og faktureringspartnere og IT-programvare- og tjenesteleverandører.

Fusjoner og oppkjøp

Hvis vi bestemmer oss for å selge, slå sammen eller på annen måte omorganisere virksomhetene våre, kan dette innebære at vi avslører personopplysninger til potensielle eller faktiske kjøpere og deres rådgivere.

Myndigheter, rettssaker og lovbestemte forhold

Vi vil utlevere opplysningene dine til kompetente myndigheter, f.eks. politiet, i den grad det kreves av loven. Vi kan også utlevere dine personopplysninger i forbindelse med rettslige prosesser eller på forespørsel fra en myndighet på grunnlag av gjeldende lov, eller rettskjennelse i forbindelse med en rettssak eller myndighetsprosess, eller som på annen måte kreves eller tillates av en lov.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine personopplysninger?

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger, noe som betyr at du har rett til å få bekreftelse på om dine personopplysninger behandles eller ikke og i så fall også motta en kopi av personopplysningene som behandles av Plugsurfing og videre informasjon om behandlingen utført av Plugsurfing.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til dataoverføring, noe som betyr at du under visse omstendigheter kan ha rett til å få personopplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til retting

Du har krav på å få uriktige opplysninger om deg rettet eller supplert.

Rett til sletting

Du har rett til å få dataene dine slettet i følgende tilfeller:

 • Opplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de behandles for
 • Du trekker tilbake samtykket ditt til en eller annen behandling og deretter er det ikke lenger noe rettslig grunnlag for Plugsurfing til å behandle opplysningene
 • Opplysningene dine har blitt behandlet ulovlig
 • Behandlingen av opplysningene dine er ikke nødvendig for å overholde gjeldende juridiske krav for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav og/eller for arkiv-, forsknings- eller statistiske formål

Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom du har gitt særskilt samtykke til en bestemt behandling, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket.

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger

Når behandlingen utføres på grunnlag av legitime interesser som forfølges av Plugsurfing eller av en tredjepart, har du rett til når som helst å protestere mot behandling av dine personopplysninger.. Med mindre Plugsurfing kan påvise tungtveiende legitime grunner for behandlingen, skal Plugsurfing ikke lenger behandle personopplysningene.

Rett til å protestere mot direkte markedsføring – Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger som gjelder deg for direkte markedsføring når som helst. Da vil vi ikke lenger behandle personopplysninger til slike formål.

Rett til begrensning

Du har rett til å begrense dataene dine i løpet av tiden vi undersøker og kontrollerer forespørselen din.

Rett til ikke å bli underlagt en automatisert avgjørelse

Dersom vi har truffet en avgjørelse om deg utelukkende basert på en automatisert prosess og avgjørelsen har rettslige konsekvenser eller på annen måte påvirker deg i vesentlig grad, kan du be om at avgjørelsen blir overprøvd av oss gjennom fornyet og individuell vurdering. Dette gjelder dersom vi ikke kan bevise at en automatisert beslutning er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale mellom deg og oss.

For å utøve disse rettighetene kan du gjøre det via e-post til følgende e-postadresse: privacy@plugsurfing.com

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å klage til Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende personvernlovgivning.

Endringer i vår personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Endringer kan være nødvendige på grunn av utviklingen av våre tjenester eller f.eks. endringer i relevante lover. Eventuelle endringer i personvernerklæringen vår vil bli kommunisert på nettstedet vårt eller gjennom vår mobilapp Plugsurfing. I noen tilfeller kan vi velge å informere om disse endringene også via e-post.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og forespørsler om denne personvernerklæringen kan sendes inn til oss via e-post til privacy@plugsurfing.com eller per vanlig post til:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin