Plugsurfing

Personvernerklæring

For the latest privacy notice update, please see the English version. The Norwegian version will be updated shortly.

I den oppdaterte personvernerklæringen vår kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Denne erklæringen, sammen med eventuelle andre dokumenter som er omtalt i den, danner grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysninger vi innhenter fra deg eller som du oppgir til oss. Les følgende informasjon nøye for å forstå holdningene og rutinene våre angående personopplysninger og hvordan vi behandler dem.

Personvernerklæringens innhold

 • Dataansvarlig
 • Hvordan behandler Plugsurfing personopplysningene dine?
  – Hva slags informasjon innhenter Plugsurfing?
  – Hvilke kilder blir personopplysningene hentet fra?
  – Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?
  – På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene dine?
  – Automatisert beslutningsprosess
  – Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
  – Hvem behandler personopplysningene dine?
  – Overfører Plugsurfing personopplysninger til andre land?
  – Hvordan beskytter Plugsurfing personopplysninger?
 • Hvordan håndteres personopplysninger fra IP-adresser, informasjonskapsler og lignende teknologier?
  – Informasjonskapsler på nettsteder
  – Tredjeparters tilgang til informasjon som innhentes på Plugsurfings nettsteder
  – Posisjonsdata
 • Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene dine?
  – Brukerens rettigheter
  – Blokkering av direktemarkedsføring
  – Automatisert beslutningsprosess?
 • Endringer i personvernerklæringen
 • Kontakt

Dataansvarlig

I henhold til EUs generelle personvernforordning av 2016 (GDPR), er den dataansvarlige Plugsurfing GmbH, Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlin, Tyskland (heretter kalt «Plugsurfing»).

Hvordan behandler Plugsurfing personopplysningene dine?

Hva slags informasjon innhenter Plugsurfing?

Plugsurfing innhenter informasjon som er nødvendig for å administrere forholdet ditt med oss og formålene som informasjonen brukes til. Plugsurfing innhenter personopplysninger i følgende kategorier:

$ Informasjon om tillatelser – f.eks. markedsføringstillatelser.
$ Informasjon om preferanser – f.eks. kontraktstype, kontaktspråk, betalingsmåte, pristype.
$ Sikkerhetsinformasjon – f.eks. passord, informasjon om sikkerhetsbrudd.
$ Teknisk informasjon – f.eks. teknisk konsuminformasjon.
$ Transaksjonsdetaljer – f.eks. faktureringsdetaljer.
$ Økonomisk informasjon – f.eks. kredittkortnummer, bankkontoinformasjon.
$ Identifiserende informasjon – f.eks. navn, RFID-nøkkelnummer.
$ Atferdsinformasjon – f.eks. kundeprofilering og annen informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, samt innloggingsdetaljer.
$ Kommunikasjon – f.eks. svar på undersøkelser, samt tilbakemeldinger og annen kommunikasjon du sender til oss.
$ Informasjon om hvordan du bruker tjenesten vår – f.eks. data om energi-/strømforbruk.
$ Datamaskininformasjon – f.eks. IP-adresse, informasjonskapsler.
$ Kontaktinformasjon – f.eks. e-postadresse, telefonnummer, fakturaadresse, leveringsadresse for RFID-nøkler m.m.
$ Kontraktinformasjon – f.eks. betalingsvilkår.

Hvilke kilder blir personopplysningene hentet fra?

Personopplysningene som behandles omfatter informasjon som mottas fra deg ved bestilling, når du registrerer deg for tjenesten vår eller i løpet av kundeforholdet. Vi mottar også observasjonsdata når du bruker enhetene og tjenestene våre. Plugsurfing kan også behandle data som er avledet fra eller konkludert ut fra mottatt informasjon.
I tillegg bruker vi Google Analytics, Hotjar og Flurry til å spore og analysere brukernes Internett-atferd.

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Vi behandler personopplysninger kun til forhåndsdefinerte formål. Formålene med behandling av personopplysninger:

 • Administrasjon av kundeforholdet (f.eks. sending av kontraktrelaterte varsler, produkt- eller tjenesterelaterte varsler eller oppdateringer, kundeveiledning)
 • Kontrakt- og produktadministrasjon
 • Tilby, administrere og vedlikeholde tjenesten (f.eks. håndtering av sluttbrukerlisenser, undersøkelse og oppretting av tekniske problemer).
 • Identifikasjon av registrerte brukere.
 • Suspensjon av tilbudte tjenester.
 • Lagring av kvitterings- og transaksjonsinformasjon.
 • Kontrakt- og fakturaarkivering.
 • Levering av varer og tjenester, inkludert returhåndtering.
 • Administrasjon av klager og tvister, inkludert kompensasjonskrav.
 • Overføring av personopplysninger (inkluderer sending og deling av informasjon).
 • Profilering, segmentering og direktemarkedsføring (både eksisterende og potensielle kunder).
 • Salg og markedsføring (inkludert f.eks. organisering av seminarer).
 • Fakturering og inkasso.
 • Tilbakebetaling til kunder.
 • Etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
 • Produkt- og tjenesteutvikling, inkludert tilbakemeldinger og spørreundersøkelser.
 • Kundetilfredshetsundersøkelser.
 • Leverandørkommunikasjon.