Galioja nuo 2022-05-02

Privatumo pranešimas

Šiose privatumo nuostatose aprašoma, kaip „Plugsurfing GmbH“ tvarko jūsų asmens duomenis. Nuostatos taikomos, kai naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis arba kitaip bendraujate su mumis.

Konkrečios paslaugos arba konkrečių produktų sąlygose, privatumo prieduose ar kitose nuostatose, kurias galite matyti naudodamiesi mūsų produktu ar paslauga, galime suteikti jums papildomos su produktu ar paslauga susijusios privatumo informacijos.

Kas yra duomenų valdytojas?

Duomenų valdytojas yra įmonė „Plugsurfing GmbH“, registruota Weserstraße 175, 12045 Berlin (Vokietija) (toliau – „Plugsurfing“).

Kaip „Plugsurfing“ tvarko jūsų asmens duomenis?

Kokius duomenis tvarko „Plugsurfing“?

„Plugsurfing“ renka ir tvarko asmens duomenis, kurie yra būtini jūsų santykiams su mumis ir tikslams, kuriems jie naudojami. „Plugsurfing“ renka šių kategorijų asmens duomenis:

 • Leidimų duomenys, pvz., rinkodaros leidimai;
 • Pirmenybės duomenys, pvz., sutarties tipas, kontaktinė kalba; mokėjimo būdas; kainodaros tipas;
 • Saugos duomenys, pvz., slaptažodžiai, saugumo incidentų informacija;
 • Techniniai duomenys, pvz., kliento vartojimo vietos techniniai duomenys;
 • Išsamūs operacijų duomenys, pvz., sąskaitų faktūrų duomenys;
 • Finansiniai duomenys, pvz., kredito kortelės numeris, banko sąskaitos informacija;
 • Identifikaciniai duomenys, pvz., vardas ir pavardė; RFID rakto numeris
 • Elgesio duomenys, pvz., klientų profiliavimas ir kita informacija, gauta naudojantis mūsų paslaugomis; prisijungimo duomenys;
 • Pranešimai, pvz., jūsų atsakymai į apklausas ir kiti atsiliepimai bei pranešimai, kuriuos mums siunčiate;
 • Duomenys apie jūsų naudojimąsi mūsų paslauga, pvz., energijos ar elektros suvartojimo duomenys;
 • Kompiuterio įrenginio duomenys, pvz., IP adresas, slapukų duomenys;
 • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas; telefono numeris; sąskaitų adresas; RFID raktų pristatymo adresas;
 • Sutarties duomenys, pvz., mokėjimo sąlygos.

Iš kokių šaltinių gaunami asmens duomenys?

Tvarkomi asmens duomenys apima duomenis, kurie gaunami iš jūsų užsakymo, prisijungimo prie mūsų paslaugos arba santykių su klientais metu. Taip pat gauname duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų prietaisais ir paslaugomis. „Plugsurfing“ taip pat gali tvarkyti duomenis, išvestus iš gautų duomenų arba sudarytus remiantis gautais duomenimis.

Trečiosios šalys, tokios kaip rinkodaros partneriai, automobilių gamintojai, įkrovimo punktų operatoriai, e. mobilumo paslaugų teikėjai ir kiti duomenų teikėjai.

Grupės įmonės, kurios dalijasi informacija toliau nurodytais tikslais.

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai?

Asmens duomenis tvarkome tik iš anksto nustatytais tikslais. Tikslai, kuriais mes tvarkome asmens duomenis:

 • Ryšių su klientais valdymas (pvz., su sutartimi susijusių pranešimų, su produktu ar paslauga susijusių pranešimų ar atnaujinimų siuntimas, nurodymai klientams);
 • Sutarties ir produktų valdymas; Paslaugos teikimas, valdymas ir priežiūra (pvz., galutinio naudotojo licencijų valdymas, techninių problemų nagrinėjimas ir sprendimas);
 • Duomenų subjektų identifikavimas;
 • Teikiamų paslaugų sustabdymas;
 • Kvitų ir operacijų informacijos saugojimas;
 • Sutarčių ir sąskaitų archyvavimas;
 • Prekių ir paslaugų pristatymas, įskaitant grąžinimo valdymą;
 • Skundų ir ginčų valdymas, įskaitant kompensacijos reikalavimus;
 • Asmens duomenų perdavimas (įskaitant perdavimą ir atskleidimą);
 • Profiliavimas, segmentavimas ir tiesioginė rinkodara (esamiems ir būsimiems klientams);
 • Pardavimas ir rinkodara (įskaitant, pvz., seminarų organizavimą);
 • Sąskaitų išrašymas ir skolų išieškojimas;
 • Mokėjimų grąžinimas klientams;
 • Vidinės ataskaitos;
 • Teisinių reikalavimų pareiškimas, vykdymas ar gynimas;
 • Partnerių ataskaitos;
 • Produktų ir paslaugų kūrimas, įskaitant atsiliepimus ir apklausas;
 • Klientų pasitenkinimo tyrimai;
 • Komunikacija su pardavėjais;
 • Apsauga nuo sukčiavimo;

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Kad galėtume tvarkyti jūsų asmens duomenis, remiamės įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant:

 • jūsų sutikimas. Jeigu mes remiamės jūsų sutikimu kaip teisiniu jūsų duomenų tvarkymo pagrindu, jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą;
 • Būtinybė užmegzti su jumis sutartinius santykius ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
 • Būtinybė mums laikytis teisinių įsipareigojimų (pavyzdžiui, pagal įstatymus privalome tam tikrus duomenis saugoti tam tikrą laikotarpį) ir pareikšti, vykdyti arba ginti „Plugsurfing“ nuo teisinių reikalavimų;
 • Būtinybė siekti mūsų teisėtų interesų, įskaitant:
  • Vidinės ataskaitos;
  • Partnerių ataskaitos;
  • Produktų ir paslaugų kūrimas įskaitant atsiliepimus ir apklausas;
  • Asmens duomenų perdavimas (įskaitant perdavimą ir atskleidimą);
  • Kompensacijos reikalavimai;
  • Klientų profiliavimas arba segmentavimas;
  • Tiesioginė rinkodara esamiems ir būsimiems klientams;
  • Skolų išieškojimas;
 • Būtinybė ginti bet kurio asmens gyvybinius interesus;

Automatizuotas sprendimų priėmimas.

Mes galime priimti sprendimus dėl jūsų automatizuotu sprendimų priėmimu. Pavyzdžiui, automatinis jūsų galimos skolos „Plugsurfing“ stebėjimas dėl ankstesnio neapmokėto naudojimosi mūsų paslaugomis.

Mūsų automatizuotos sprendimų priėmimo procedūros gali turėti įtakos jūsų galimybėms naudotis mūsų paslaugomis. Mums gali prireikti tai padaryti, kad vykdytume savo teisinius įsipareigojimus arba dėl to, kad būtina sudaryti arba vykdyti sutartį tarp jūsų ir mūsų. Tai reiškia, kad jei turime neapmokėtų sąskaitų faktūrų, galime blokuoti jūsų paskyrą, kol skola bus apmokėta.

Jei sprendimą dėl jūsų priėmėme tik automatizuoto proceso pagrindu (pvz., taikydami automatinį profiliavimą) ir tai turi įtakos jūsų galimybei naudotis paslaugomis arba turi kitokį reikšmingą poveikį jums, galite prašyti, kad jums nebūtų taikomas toks sprendimas, nebent galime jums įrodyti, kad toks sprendimas yra būtinas norint sudaryti sutartį tarp jūsų ir mūsų arba ją vykdyti.

Kiek laiko saugome asmens duomenis?

„Plugsurfing“ siekia iki minimumo apriboti asmens duomenų saugojimo laikotarpį. Taigi „Plugsurfing“ tvarko jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi ir tiek, kiek tai būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Konkretūs saugojimo laikotarpiai priklauso nuo duomenų kategorijų. Paprastai jūsų asmens duomenys saugomi santykių su klientais laikotarpį, taip pat trejus (3) metus nuo santykių su klientu pabaigos. Tuo tarpu, pvz., informacija apie sandorius teisiniu pagrindu saugoma mažiausiai dešimt (10) metų. „Plugsurfing“ nustato ir reguliariai vertina įvairių duomenų tipų turimų asmens duomenų saugojimo laikotarpius. Kai asmens duomenys nebereikalingi, „Plugsurfing“ kuo greičiau juos ištrina arba nuasmenina.

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Iš esmės mes neparduodame, neparduodame ir nelicencijuojame jokių asmens duomenų trečiosioms šalims. Tai pačiai įmonių grupei priklausančios įmonės asmens duomenis gali tvarkyti pagal galiojančius privatumo įstatymus. Asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų įgaliotiems darbuotojams ar patronuojamoms įmonėms tiek, kiek tai būtina duomenų tvarkymo tikslu. Duomenys niekada nėra prieinami visiems darbuotojams, o tik ribotam įgaliotų asmenų skaičiui. Mes naudojamės trečiųjų šalių duomenų tvarkytojų paslaugomis, kad jie padėtų mums kurti, pristatyti ir prižiūrėti savo produktą ir paslaugas bei įgyvendinti kitus mūsų tikslus, kaip apibrėžta šiose privatumo nuostatose. Kai trečioji šalis tvarko asmens duomenis mūsų vardu, mes visuomet sutartiniais susitarimais užtikriname, kad asmens duomenys visada būtų tvarkomi saugiai ir laikantis privatumo įstatymų bei geriausios duomenų tvarkymo praktikos.

Duomenų tvarkytojų kategorijų sąrašas:

 • Paslaugų teikėjai, pvz., spausdinimo, montavimo, klientų aptarnavimo;
 • Pardavimo ir rinkodaros partneriai;
 • Mokėjimo paslaugų teikėjai;
 • Debesijos paslaugų teikėjai;
 • Įkroviklių gamintojai;
 • Tarptinklinio ryšio platformų teikėjai;
 • IT paslaugų teikėjai ir konsultantai (pvz., kūrėjai, dizaineriai ir bandytojai)
 • Aptarnavimo ir priežiūros partneriai (pvz., įrangos remontas ir priežiūra);
 • „Charger Cloud“ sistemų tiekėjai;
 • Sąskaitų faktūrų išrašymo ir skolų išieškojimo paslaugų bei sistemų tiekėjai;
 • Duomenų prieglobos sistemų teikėjai (pvz., „Amazon Web Services“);
 • Sandėlio paslaugų ir valdymo sistemų tiekėjai;
 • Programinės įrangos ir įrankių tiekėjai (pvz., programinės įrangos kūrimui, verslo analizei, pardavimui, rinkodarai, darbo užsakymų valdymui, ryšių su klientais valdymui, internetinėms konferencijoms ir komunikacijai);
 • Paslaugų įmonės, pvz., paštas ar pristatymo kurjeriai;
 • Tyrimų įmonės (pvz., klientų pasitenkinimo arba produktų ir paslaugų plėtros tyrimams atlikti);
 • Telekomunikacijų sistemų tiekėjai.

Be to, asmens duomenys gali būti atskleisti institucijoms, kai to reikalaujama pagal įstatymus, remiantis kompetentingų institucijų reikalavimais pagal galiojančius privatumo įstatymus.

Ar „Plugsurfing“ perduoda asmens duomenis į trečiąsias šalis?

Iš esmės „Plugsurfing“ neperduoda asmens duomenų už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tačiau jei asmens duomenys perduodami už ES ar EEE ribų, „Plugsurfing“ taiko atitinkamas apsaugos priemones pagal galiojančius privatumo teisės aktus, pvz., Europos Komisijos standartines sutarčių sąlygas.

Kaip „Plugsurfing“ apsaugo asmens duomenis?

„Plugsurfing“ imasi būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kurios užtikrina ir parodo, kad tvarkant asmens duomenis laikomasi privatumo įstatymų.

Šios priemonės apima tapatybės ir prieigos valdymo sistemų naudojimą siekiant užtikrinti, kad tik įgalioti asmenys turėtų prieigą prie asmens duomenų, užkardų naudojimą, IP filtravimą, kelių lygių autentifikavimą, pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir šifravimą, išsamias instrukcijas ir darbuotojų mokymą apsaugos klausimais ir atidų vertinimą pasirenkant mūsų paslaugų teikėjus, kurie dalyvauja tvarkant asmens duomenis mūsų vardu.

Kaip tvarkome asmens duomenis iš IP adresų, slapukų ir panašių technologijų?

Svetainėse naudojami slapukai

Kai naudojatės mūsų paslaugomis arba lankotės mūsų svetainėse, „Plugsurfing“ gali rinkti duomenis apie jūsų prietaisus naudodama slapukus ir kitus stebėjimo būdus.

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį naudojame naršyklėms ir prietaisams, iš kurių lankomasi mūsų svetainėse, nustatyti ir suskaičiuoti. Tada šią informaciją mes arba trečiosios šalys galime naudoti rinkodaros tikslais.

Mūsų slapukų naudojimas priklauso nuo to, kurioje iš mūsų svetainių lankotės. Daugiau informacijos apie tai, kokius slapukus naudojame konkrečioje svetainėje, galite gauti perskaitę konkrečią informaciją apie slapukus dabartinėje svetainėje.

Vietos duomenys

Naudotojo prietaiso buvimo vietos duomenys gali būti naudojami teikiant paslaugas pagal prietaiso buvimo vietą, jei naudotojas davė aiškų sutikimą tvarkyti vietos duomenis.

Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą, pakeisdamas atitinkamus savo prietaiso nustatymus.

Kam atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Kas turi prieigą prie jūsų asmeninių duomenų?

Kam galime atskleisti jūsų asmens duomenis (kai taikoma):

Grupės įmonės

Mūsų grupės įmonės gali naudoti jūsų asmens duomenis šiose nuostatose nurodytais tikslais remdamosi teisėtu interesu, kiek tai leidžia taikytini įstatymai.

Komerciniai partneriai

Asmens duomenis savo komerciniams partneriams atskleidžiame tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai. Tokių situacijų pavyzdžiai:

Jūsų įkrovimo identifikavimo numeris naudojamas identifikuoti jus įkrovimo stotelėje, kai kraunate automobilį.

Jūsų įkrovimo identifikavimo numeris taip pat gali būti naudojamas išrašyti sąskaitas faktūras.

Mūsų komerciniai partneriai, įskaitant, pavyzdžiui, įkrovimo stotelių operatorius, e. mobilumo paslaugų teikėjus, tarptinklinio ryšio centrus, automobilių gamintojus, interneto reklamos partnerius ir kitus komercinius partnerius.

Sutikimas, sutartis arba prašymas

Mes galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis, jei turime jūsų sutikimą. Taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenimis trečiajai šaliai, kai to reikia, kad vykdytume įsipareigojimus pagal sutartį su jumis arba vykdytume jūsų prašymą. Pavyzdžiui, mes atskleisime jūsų adresą paštui, kurjerių tarnybai arba tam, kad galėtume pristatyti jūsų užsakytą įkrovimo raktą ar įkrovimo kortelę.

Mūsų subrangovai

Paslaugoms teikti pasitelkiame subrangovus. Tokie subrangovai gali turėti prieigą prie jūsų asmeninės informacijos ir tvarko ją mūsų vardu, tačiau jiems neleidžiama naudoti asmens duomenų jokiu kitu tikslu, išskyrus su mumis sutartų paslaugų teikimą. Tinkamais sutartiniais susitarimais užtikriname, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal šias nuostatas. Įprasti paslaugų teikėjai, tvarkantys asmens duomenis, yra, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo partneriai, mokėjimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo partneriai bei IT programinės įrangos ir paslaugų teikėjai.

Bendrovių susijungimai ir įsigijimai

Jei nuspręsime parduoti, sujungti ar kitaip reorganizuoti savo verslą, galime atskleisti asmens duomenis būsimiems ar esamiems pirkėjams ir jų patarėjams.

Valdžios institucijos, teisminiai procesai ir teisė

Jūsų duomenis atskleisime kompetentingoms institucijoms, pavyzdžiui, policijai, kiek to reikalauja teisės aktai. Taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis teisminių procesų metu arba institucijos prašymu pagal taikomus įstatymus arba teismo įsakymą, susijusį su bylos nagrinėjimu ar institucijos procesu, arba kitaip, kai to reikalauja ar leidžia įstatymai.

Kokios yra jūsų teisės jūsų asmens duomenų atžvilgiu?

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, o tai reiškia, kad turite teisę gauti patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip, gauti asmens duomenų, kuriuos tvarko „Plugsurfing“, kopiją, taip pat informaciją apie „Plugsurfing“ vykdomą duomenų tvarkymą.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, o tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti ar papildyti jūsų asmens duomenų informaciją.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti, jei:

 • Duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate savo sutikimą ir „Plugsurfing“ nebeturi teisinio pagrindo tvarkyti jūsų duomenis;
 • Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai.
 • Tvarkyti jūsų duomenis nėra būtina, kad būtų laikomasi galiojančių teisinių reikalavimų, siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, taip pat archyvavimo, tyrimų ar statistikos tikslais.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei davėte specialų sutikimą tam tikram duomenų tvarkymui, visada turite teisę jį atšaukti.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

Kai duomenys tvarkomi remiantis teisėtais „Plugsurfing“ ar trečiosios šalies interesais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys. Išskyrus atvejus, kai „Plugsurfing“ gali įrodyti įtikinamą teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą, „Plugsurfing“ nebetvarkys asmens duomenų.

Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara – jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tada mes nebetvarkysime asmens duomenų tokiais tikslais.

Teisė riboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę riboti jūsų duomenų tvarkymą, kai nagrinėjame ir tikriname jūsų prašymą.

Teisė nebūti automatizuoto sprendimo objektu

Jei sprendimą dėl jūsų priėmėme remdamiesi visiškai automatizuotu procesu, o sprendimas turi teisinių pasekmių ar kitaip reikšmingai paveikia jus, galite prašyti, kad sprendimą peržiūrėtume pakartotinai ir individualiai. Tai taikoma, jei negalime įrodyti, kad norint sudaryti arba įgyvendinti susitarimą tarp jūsų ir mūsų būtina priimti automatinį sprendimą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės el. paštu: privacy@plugsurfing.com

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos institucijai arba kitai kompetentingai priežiūros institucijai.

Privatumo nuostatų pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti šias privatumo nuostatas. Pakeitimų gali prireikti dėl mūsų paslaugų plėtros ar, pavyzdžiui, atitinkamų įstatymų pakeitimų. Apie visus privatumo nuostatų pakeitimus pranešame mūsų svetainėje arba per mūsų mobiliąją programėlę „Plugsurfing“. Kai kuriais atvejais galime nuspręsti apie šiuos pakeitimus informuoti ir el. paštu.

Kontaktai

Klausimus, pastabas ir prašymus dėl šių privatumo nuostatų galite siųsti el. paštu privacy@plugsurfing.com arba paštu:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin