2022. május 1-jétől hatályos

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez az adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogy a Plugsurfing GmbH hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Ez a nyilatkozat akkor alkalmazandó, amikor a termékeinket és a szolgáltatásainkat használja, vagy ha bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk.

A termékeink vagy a szolgáltatásaink használata során a szolgáltatás- vagy termékspecifikus feltételekben, az adatvédelmi kiegészítésekben vagy egyéb nyilatkozatokban további termék- és szolgáltatásspecifikus adatvédelmi információkat is meghatározhatunk.

Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő a Plugsurfing GmbH, amelynek címe Weserstraße 175, 12045 Berlin, Németország (a továbbiakban: Plugsurfing).

Hogyan kezeli a Plugsurfing a személyes adatait?

Milyen típusú adatokat dolgoz fel a Plugsurfing?

A Plugsurfing olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyek az Ön és a vállalatunk közti kapcsolathoz, valamint az adatok felhasználási céljaihoz szükségesek. A Plugsurfing az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjti:

 • hozzájárulással kapcsolatos adatok – például marketinggel kapcsolatos hozzájárulások;
 • preferenciákkal kapcsolatos adatok – például szerződéstípusok, kapcsolattartási nyelv; fizetési mód; árképzés típusa;
 • biztonsági adatok – például jelszavak, biztonsági eseményekkel kapcsolatos információk;
 • műszaki adatok – például az ügyfelek fogyasztási pontjaira vonatkozó műszaki adatok;
 • tranzakciók részleteivel kapcsolatos adatok – például a számlázási részletek;
 • pénzügyi adatok – például a hitelkártya száma, a bankszámlára vonatkozó információk;
 • azonosításra használatos adatok – például a név; az RFID-kulcs száma;
 • felhasználói viselkedéssel kapcsolatos adatok – például ügyfélprofilok és egyéb, a szolgáltatásaink használatából származó információk; bejelentkezési adatok;
 • kommunikációs adatok – például a felmérésekre adott válaszai, valamint a hozzánk eljuttatott egyéb vélemények és kommunikációk;
 • a szolgáltatásunk használatával kapcsolatos adatai – például az energia-/áramfogyasztással kapcsolatos adatok;
 • a számítógéppel kapcsolatos eszközadatok – például az IP-cím, a cookie-kra vonatkozó adatok;
 • kapcsolattartási adatok – például e-mail-cím; telefonszám; számlázási cím; az RFID-kulcsok szállítási címe stb.
 • szerződéssel kapcsolatos adatok – például a fizetési feltételek.

Milyen forrásokból gyűjtjük a személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatok közé tartoznak azok az adatok, amelyeket Öntől kapunk a rendelés, a szolgáltatásaink használata és az ügyfélkapcsolat során. Megfigyelésen alapuló adatokat is gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy miként használja az eszközeinket és a szolgáltatásainkat. A Plugsurfing olyan származtatott adatokat is kezelhet, amelyek származtatása vagy kikövetkeztetése a kapott adatokon alapul.

Harmadik felek, például marketingpartnerek, autógyártók, töltőállomások üzemeltetői, e-mobilitási szolgáltatók és egyéb adatszolgáltatók.

Vállalatcsoportok, amelyek az alább említett célokra osztják meg az információkat.

Melyek a személyes adatok kezelésének céljai?

A személyes adatokat csak az előre meghatározott céloknak megfelelően kezeljük. A személyes adatok kezelésének céljai a következők:

Az ügyfélkapcsolat kezelése (pl. a szerződéshez kapcsolódó értesítések küldése, a termékekhez vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítések és frissítések, iránymutatás az ügyfeleknek)
Szerződés- és termékmenedzsment

 • A szolgáltatás biztosítása, kezelése és fenntartása (pl. végfelhasználói szerződés kezelése, műszaki problémák kivizsgálása és javítása)
 • Az érintettek azonosítása
  A biztosított szolgáltatások felfüggesztése
 • Nyugtákkal és tranzakciókkal kapcsolatos információk tárolása
 • Szerződések és számlák archiválása
 • Áruk és szolgáltatások szállítása, beleértve a visszaküldött áruk kezelését
 • Panaszkezelés és vitarendezés, beleértve a kártérítési igényeket is
 • Személyes adatok továbbítása (beleértve a továbbítást és a közzétételt)
 • Profilalkotás, szegmentálás és közvetlen marketing (meglévő és jövőbeli ügyfeleknek egyaránt)
 • Értékesítés és marketing (beleértve pl. a szemináriumok szervezését)
 • Számlázás és adósságbehajtás
 • Kifizetések visszatérítése az ügyfeleknek
 • Belső jelentéstétel
 • Jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
 • Partneri jelentéstétel
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése, beleértve a visszajelzéseket és a felméréseket
 • Ügyfél-elégedettségi felmérések
 • Értékesítőkkel való kommunikáció
 • Csalás elleni védelem

Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy kezelhessük a személyes adatait, különböző jogalapokra támaszkodunk, például a következőkre:

 • Az Ön hozzájárulása. amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását;
 • az Önnel való szerződéses jogviszony létrehozásának és a szerződéses kötelezettségeink teljesítésének szükségessége;
 • egy adott jogi kötelezettségnek való megfelelés (például a jogszabályok arra köteleznek minket, hogy bizonyos adatokat meghatározott ideig megőrizzünk), valamint a Plugsurfing vállalattal kapcsolatos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme;
 • jogos érdekeink érvényesítésének szükségessége, beleértve a következőket:
  • Belső jelentéstétel
  • Partneri jelentéstétel
  • Termékek és szolgáltatások fejlesztése, beleértve a visszajelzéseket és a
  • felméréseket
  • Személyes adatok továbbítása (beleértve a továbbítást és a közzétételt)
  • Kártérítési igények
  • Ügyfelekkel kapcsolatos profilalkotás vagy szegmentálás
  • Közvetlen marketing meglévő és jövőbeli ügyfeleknek
  • Adósságbehajtás
 • Más személyek létfontosságú érdekei védelmének szükségessége

Automatizált döntéshozatal

Elképzelhető, hogy bizonyos döntéseket Önnel kapcsolatban automatizált döntéshozatal révén hozunk meg. Ilyen például a Plugsurfinggel szemben fennálló, olyan potenciális tartozásainak automatizált nyomon követése, amelyek a szolgáltatásaink korábbi, fizetés nélküli használatából erednek.

Automatizált döntéshozatali eljárásaink befolyásolhatják a szolgáltatásaink használatára vonatkozó képességét. Erre azért van szükségünk, hogy teljesíteni tudjuk a jogi kötelezettségeinket, illetve hogy megkössünk vagy teljesítsünk egy szerződést, amely Ön és a Plugsurfing vállalat között van érvényben. Ez azt jelenti, hogy ha kifizetetlen tartozásai állnak fenn felénk, a számla kifizetéséig inaktiválhatjuk a fiókját.

Ha kizárólag automatizált eljáráson (pl. automatikus profilalkotáson) alapuló döntést hoztunk Önnel kapcsolatban, amely befolyásolja a szolgáltatások használatára vonatkozó képességét vagy más jelentős hatással van Önre, akkor kérvényezheti, hogy érvénytelenítsük az Önre vonatkozó döntést, amennyiben nem tudjuk bizonyítani, hogy a döntés szükséges egy, az Ön és a vállalatunk között fennálló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

A Plugsurfing arra törekszik, hogy minimalizálja a személyes adatok tárolásának időtartamát. Ennélfogva a Plugsurfing a személyes adatait kizárólag az adatkezelés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

A konkrét adatmegőrzési idők az adatok típusától függően eltérőek lehetnek. Általános szabály, hogy a személyes adatait az ügyfélkapcsolat időszakában, valamint az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított három (3) évig tároljuk. Ezenkívül például a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat legalább tíz (10) évig megőrizzük a jogalapnak megfelelően. A Plugsurfing meghatározza és rendszeresen újraértékeli az általa tárolt személyes adatokra vonatkozó adattípus-specifikus adatmegőrzési időket. Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség, a Plugsurfing a lehető leghamarabb törli vagy anonimizálja azokat.

Ki kezeli a személyes adatait?

Alapvetően semmilyen személyes adatot nem adunk el harmadik feleknek, nem kereskedünk velük és nem licenceljük azokat. Az azonos vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok a hatályban lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelhetik a személyes adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés céljából szükséges mértékben közölhetjük az erre jogosult alkalmazottainkkal vagy leányvállalatainkkal. Az adatok soha nem lesznek elérhetőek minden alkalmazott számára, kizárólag csak korlátozott számú, jogosult személyek férhetnek hozzá. Adatfeldolgozónak minősülő harmadik felek szolgáltatásait is igénybe vesszük annak érdekében, hogy fejleszthessük, biztosíthassuk és karbantarthassuk termékeinket és szolgáltatásainkat, illetve hogy teljesíthessük a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott egyéb célkitűzéseinket. Ha egy harmadik fél személyes adatokat kezel a nevünkben, akkor szerződéses megállapodások által biztosítjuk, hogy a személyes adatok kezelése mindig biztonságosan, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően és az adatkezelés bevált módszereivel történjen.

Ezen adatfeldolgozók kategóriáinak listája:

 • Szolgáltatók, például nyomdai szolgáltatások, telepítési partnerek, ügyfélszolgáltatók
 • Értékesítési és marketingpartnerek
 • Pénzforgalmi szolgáltatók
 • Felhőszolgáltatók
 • Töltőgyártó vállalatok
 • Barangolásiplatform-szolgáltatók
 • IT-szolgáltatók és tanácsadók (pl. fejlesztők, tervezők és tesztelők)
 • Szervizelési és karbantartási partnerek (pl. hardverek javítása és karbantartása)
 • Töltőállomások felhőszolgáltatói
 • Számlázási és adósságbehajtási szolgáltatások és rendszerszolgáltatók
 • Adattárolási rendszerszolgáltatók (pl. Amazon Web Services)
 • Raktárszolgáltatások és kezelési rendszerszolgáltatók
 • Szoftver- és eszközszolgáltatók (pl. szoftverfejlesztés, üzleti elemzések, értékesítés, marketing, munkabeosztás kezelése, ügyfélkapcsolat-kezelés, online tárgyalások és kommunikáció)
 • Műveleti vállalatok, például a postahivatal vagy a futárcégek
 • Kutatási vállalatok (pl. ügyfélelégedettségi, illetve termék- és szolgáltatásfejlesztési felmérések végrehajtása)
 • Telekommunikációs szolgáltatók

Ezenkívül a személyes adatokat a hatóságok rendelkezésére is bocsáthatjuk, amennyiben a jogszabályok ezt előírják: ez az illetékes hatóságok kérése alapján a hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik.

Továbbítja- e Plugsurfing a személyes adatokat harmadik országokba?

A Plugsurfing alapvetően nem továbbít semmilyen személyes adatot az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. Ha azonban a személyes adatokat mégis az EU-n vagy az EGT-n kívülre továbbítja, akkor a Plugsurfing a hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokkal összhangban megfelelő védőintézkedéseket alkalmaz, például az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott általános szerződési feltételeket.

Hogyan védi a Plugsurfing a személyes adatokat?

A Plugsurfing teljesíti a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják és tanúsítják, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen.

Ezek az intézkedések a következőket foglalják magukba: identitás- és hozzáféréskezelési rendszerek használata annak biztosítására, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá a személyes adatokhoz; tűzfalak használata; IP-szűrés; többtényezős hitelesítés; az adatok álnevesítése és titkosítása; a személyzet részletes utasításokkal és képzéssel való ellátása a személyes adatok védelmével kapcsolatban; gondos mérlegelés azon szolgáltatók kiválasztásakor, akik a nevünkben kezelik a személyes adatokat.

Hogyan kezeljük az olyan személyes adatokat, mint például az IP-címek, a cookie-k és a hasonló technológiák?

Weboldalakon használt cookie-k

Amikor igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy meglátogatja a weboldalainkat, a Plugsurfing cookie-k és egyéb nyomon követési technikák által adatokat gyűjthet az Ön eszközeiről.

A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket arra használunk, hogy azonosítsuk és megszámoljuk a weboldalunkat felkereső böngészőket és eszközöket. Ezt követően az információkat a vállalatunk vagy a harmadik felek kereskedelmi célokra használhatják fel.

A cookie-k felhasználása attól függően változik, hogy melyik weboldalunkat látogatja meg. Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy egy adott weboldalon mely cookie-kat használjuk, olvassa el az adott weboldalon található, a cookie-kra vonatkozó konkrét információkat.

Helymeghatározó adatok

A felhasználó eszközének helymeghatározó adatai arra használhatók, hogy az eszköz helye alapján bizonyos szolgáltatásokat nyújthassunk, amennyiben a felhasználó egyértelműen hozzájárult a helymeghatározó adatok feldolgozásához.

A felhasználónak jogában áll, hogy az eszközén található megfelelő beállítások módosításával bármikor visszavonja a hozzájárulását.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Adott esetben a személyes adatait a következőkkel oszthatjuk meg:

Vállalatcsoportok

Vállalatcsoportunk felhasználhatja a személyes adatait a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra, jogos érdek alapján, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben.

Kereskedelmi partnerek

A személyes adatokat a kereskedelmi partnereinknek is kiadhatjuk az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben. Példák között említhetjük:

Töltési azonosítószámát arra használjuk, hogy azonosítsuk Önt a töltőállomásnál, miközben az autóját tölti.

A töltési azonosítószámát a számlázási folyamat során is felhasználhatjuk.

Kereskedelmi partnereink közé tartoznak például a töltőállomások üzemeltetői, az e-mobilitási szolgáltatók, a barangolási szolgáltatók, az autógyártók, az online hirdetési partnerek és az egyéb kereskedelmi partnerek.

Hozzájárulás, szerződés vagy kérés

Megtörténhet, hogy megosztjuk másokkal személyes adatait, ha ehhez hozzájárult. Személyes adatait harmadik felekkel is megoszthatjuk, ha ez szükséges ahhoz, hogy teljesítsük az Ön és a vállalatunk közötti szerződésben foglalt kötelezettségeinket, valamint hogy teljesítsük az Ön kéréseit is. A címét például közöljük a postahivatallal vagy a futárcéggel annak érdekében, hogy az Ön által rendelt töltőkulcsot vagy töltőkártyát ki tudjuk szállítani.

Alvállalkozóink

Szolgáltatásaink biztosítása érdekében alvállalkozókat alkalmazunk. Ezek az alvállalkozók hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz és azokat a mi nevünkben kezelik, azonban a személyes adatokat kizárólag a vállalatunk által meghatározott szolgáltatások nyújtására használhatják fel, és semmilyen más célra nem. A megfelelő szerződéses megállapodások által biztosítjuk, hogy a személyes adatok feldolgozása mindig a jelen nyilatkozattal összhangban történjen. A személyes adatokat kezelő leggyakoribb szolgáltatók közé tartoznak például az ügyfélszolgáltatói partnerek, a fizetési és számlázási partnerek, valamint az informatikai szoftverekkel és szolgáltatásokkal tevékenykedő partnerek.

Fúziók és felvásárlások

Amennyiben úgy döntünk, hogy értékesítjük, egyesítjük vagy valamilyen más módon átszervezzük a vállalkozásainkat, ez azzal járhat, hogy a személyes adatokat át kell adnunk a leendő vagy tényleges vevőknek és azok tanácsadóinak.

Hatóságok, bírósági eljárások és jogszabályok

Személyes adatait a jogszabályok által előírt mértékben továbbítjuk az illetékes hatóságoknak, például a rendőrségnek. Személyes adatait egy esetleges bírósági eljárással kapcsolatban vagy a hatóságok által az alkalmazandó jogszabályok alapján történő kérésére is kiadhatjuk, illetve egy tárgyalással vagy hatósági eljárással kapcsolatos bírósági végzés alapján is kiadhatjuk, vagy amint azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

Milyen jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan?

A tájékoztatáshoz való jog

Joga van hozzáférni a személyes adataihoz, ami azt jelenti, hogy jogosult visszaigazolást kapni arra vonatkozóan, hogy kezeli-e valaki vagy sem a személyes adatait, abban az esetben pedig, ha személyes adatait kezelik, joga van másolatot kapni a Plugsurfing által kezelt személyes adatokról, és további információkhoz jutni a Plugsurfing által végzett adatkezelésről.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az adatok továbbítására, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben joga van igényelni, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

Helyesbítéshez való jog

Jogosult az Önre vonatkozó helytelen információk kijavítására vagy kiegészítésére.

Törléshez való jog

Joga van kérvényezni adatai törlését, ha:

 • Az adatokra már nincs szükség az adatkezelés által meghatározott célokra
 • Ön visszavonja bizonyos adatfeldolgozási műveletekhez adott hozzájárulását, ezáltal pedig a Plugsurfing nem rendelkezik a kezeléshez szükséges jogalappal
 • Az adatkezelés jogellenes volt
  Az adatai kezelése nem szükséges a vonatkozó jogi követelményeknek való
 • megfeleléshez annak érdekében, hogy ezáltal jogi igényeket terjesszenek elő, érvényesítsenek vagy védjenek meg, és/vagy azokat archiválási, kutatási vagy statisztikai célokra használják fel

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha egy bizonyos adatkezeléshez külön hozzájárulást adott, bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a Plugsurfing vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján történik, joga van bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben a Plugsurfing nem tudja kényszerítő erejű, jogos okokkal indokolni az adatkezelést, a Plugsurfing a továbbiakban nem kezelheti az adatokat.

A közvetlen marketing elleni tiltakozáshoz való jog – joga van bármikor tiltakozni az Önnel kapcsolatos adatok közvetlen marketinges célokra történő felhasználása ellen. Ezt követően a személyes adatokat ilyen célból nem kezeljük többé.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy a kérelme kivizsgálásának és ellenőrzésének időtartama során korlátozza az adataihoz való hozzáférést.

Az automatizált döntéshozatal ellen való tiltakozáshoz való jog

Amennyiben kizárólag automatizált eljáráson alapuló döntést hoztunk Önről, amely jogi következményei jár vagy más módon jelentős mértékben befolyásolja Önt, kérheti, hogy a kérelmét egy új és egyedi értékelés keretén belül újból megvizsgáljuk. Ez abban az esetben alkalmazandó, ha nem tudjuk igazolni, hogy az automatizált döntés az Ön és a vállalatunk között létrejött megállapodás megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail-címen: privacy@plugsurfing.com

A felügyeleti hatóságoknál történő panasztételhez való jog

Joga van panaszt benyújtani az adatfelügyeletért felelős hatóságnál vagy más kompetens szabályozó hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatait nem a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Szolgáltatásaink fejlődése vagy esetlegesen a vonatkozó jogszabályok módosítása következtében szükség lehet bizonyos módosításokra. Az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatos módosításokról a weboldalunkon vagy a Plugsurfing nevű mobilalkalmazásunkon keresztül tájékoztatjuk. Bizonyos esetekben e-mailben is értesíthetjük ezekről a változásokról.

Kapcsolatfelvétel

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és kéréseit elküldheti e-mailben az alábbi e-mail-címre, privacy@plugsurfing.com vagy az alábbi postacímre:

Plugsurfing GmbH

Privacy Co-ordinator

Weserstraße 175

12045 Berlin