Plugsurfing

Политика за анулиране

Анулиране на акаунт

Имате право да анулирате акаунта по всяко време (без да посочвате причина), като информирате Plugsurfing за решението си с ясно изявление. За тази цел можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране. Използването на формуляра не е задължително. Ако желаете Вашето искане да бъде обработено своевременно, Plugsurfing препоръчва да се свържете с екипа за обслужване на клиенти, като използвате функцията за чат на живо, налична в мобилното приложение.

След закриването вече няма да можете да ползвате акаунта си. Моля, имайте предвид, че закриването на акаунта означава, че всички ключове за зареждане, свързани с този акаунт (ако има такива), ще бъдат деактивирани. Моля, имайте предвид, че вече няма да можете да добавите Вашия ключ за зареждане към друг акаунт, който имате, или към нов акаунт, ако създадете такъв в бъдеще. Ако решите да отворите нов акаунт и все още искате да имате достъп до станциите за зареждане, достъпни чрез метода за удостоверяване на автентичността на ключа за зареждане, ще трябва да поръчате нов ключ за зареждане.

Закриването на акаунта автоматично прекратява и всички активни в момента абонаменти.

Моля, имайте предвид, че анулирането на акаунт не Ви освобождава от задължението да платите всички сесии на зареждане, които сте започнали преди анулирането.

 

Анулиране на покупка на ключове за зареждане

Имате право да откажете закупуването на ключ(ове) за зареждане, без да посочвате причина, в рамките на четиринадесет (14) дни от деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, което не е търговската компания, се е сдобило с ключа(овете) за зареждане.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да информирате Plugsurfing за решението си с ясно изявление. За тази цел можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране. Използването на този формуляр не е задължително. Вашето анулиране е валидно, ако е извършено преди изтичането на срока за анулиране, посочен по-горе. Ако желаете Вашето искане да бъде обработено своевременно, Plugsurfing препоръчва да се свържете с екипа за обслужване на клиенти, като използвате функцията за чат на живо, налична в мобилното приложение.

Ако откажете закупуването на ключове за зареждане, Plugsurfing ще възстанови всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от Вашия избор на вид доставка, различна от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет (14) дни от деня, в който Plugsurfing получи заявката Ви за анулиране. За възстановяване на платените суми Plugsurfing ще използва същите средства за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не сте се уговорили друго. При никакви обстоятелства няма да Ви бъдат начислени такси в резултат на това възстановяване на платените суми.

Plugsurfing има право да откаже възстановяването на платените суми, докато не получи обратно всички ключове за зареждане и други материали, доставени от Plugsurfing, или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили ключовете за зареждане и други материали, в зависимост от това кое събитие е настъпило първо. Трябва да изпратите или предадете своевременно на Plugsurfing ключовете за зареждане и други материали, доставени от Plugsurfing, във всички случаи най-късно в рамките на четиринадесет (14) дни от деня, в който сте информирали Plugsurfing за анулирането на покупката. Срокът е спазен, ако изпратите ключовете за зареждане и други материали, доставени от Plugsurfing, преди края на горепосочения период. Преките разходи за връщане на ключовете за зареждане и на други материали, доставени от Plugsurfing, са за Ваша сметка.

 

Анулиране на покупка на абонаментен план

Имате две възможности за отказ от закупуването на абонамент:

1. в рамките на първите четиринадесет (14) дни след приключване на покупката;

2. след четиринадесет (14) дни в съответствие с правилата за анулиране на Вашия конкретен абонаментен план.

И в двата случая анулирането може да бъде направено, без да се посочва причина за това.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да информирате Plugsurfing за решението си с ясно изявление. За Ваше удобство, можете да анулирате абонаментния план директно в мобилното приложение или на уебсайта или като се свържете с екипа за обслужване на клиенти, като използвате функцията за чат на живо, налична в мобилното приложение. Можете също да използвате приложения примерен формуляр за анулиране. Използването на този формуляр не е задължително.

Ако анулирате абонамента си в рамките на първите четиринадесет (14) дни, ще Ви бъде възстановена пълната абонаментна цена и абонаментният план ще бъде анулиран незабавно. Plugsurfing ще Ви възстанови сумата своевременно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет (14) дни от деня, в който компанията е получила Вашата заявка за анулиране. За възстановяване на платените суми Plugsurfing ще използва същите средства за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не сте се уговорили друго.

Ако прекратите абонамента след посочения четиринадесетдневен (14) срок, ще се прилагат правилата за анулиране на абонамента и абонаментът няма да бъде подновен след срока на абонамента. Конкретна информация за точния период на анулиране на абонамента е достъпна в потребителския Ви профил.

 

Образец на формуляр за анулиране

(попълнете и върнете този формуляр, ако желаете да прекратите договора):

До:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecen
Hungary

Имейл: service@plugsurfing.com

Аз/ние (*) с настоящото уведомявам/е, че аз/ние (*) анулирам/е своя (*) договор за покупка/договор за предоставяне на следната услуга или функция при поискване (*):

Поръчано на (*)/получено на (*):
Име на потребителя(ите):
Електронен адрес на потребителя(ите):
Подпис на потребителя(ите) (само ако настоящият формуляр е на хартиен носител)
Дата:

(*) Ненужното се зачерква

Contact

Plugsurfing's service department