VRIJEDI OD 9. OŽUJKA 2023

Uvjeti korištenja tvrtke Plugsurfing

1. Općenito

Ovi uvjeti korištenja tvrtke Plugsurfing („uvjeti korištenja”) zajedno s Plugsurfingovim pravilima privatnosti reguliraju vašu upotrebu usluge kojom upravlja Plugsurfing GmbH („usluga”). Usluga može uključivati, ali nije ograničena na mobilne aplikacije i/ili web-mjesta kojima upravlja Plugsurfing GmbH, pod vlastitom markom i/ili pod markom partnera, putem kojih možete pronaći i dobiti pristup stanicama za punjenje koje su dostupne na vašem području, naručiti ključeve za punjenje koji vam omogućuju pokretanje postupka punjenja na dostupnim stanicama za punjenje kojima upravljaju operateri mjesta za punjenje i plaćati primjenjive naknade za sesije punjenja koje ste pokrenuli.

Upućivanje na „Plugsurfing” u ovim uvjetima korištenja tumači se kao upućivanje na Plugsurfing GmbH i/ili sve njegove podružnice i pridružene tvrtke i sve poslovne partnere koji su ovlašteni za upravljanje dijelovima usluge u ime tvrtke Plugsurfing GmbH (uključujući, među ostalima, pružatelje usluga naplate i pružatelje usluga).

2. Prihvaćanje

Registracijom na uslugu i prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja zaključujete ugovor s društvom Plugsurfing GmbH koje vam omogućuje upotrebu usluge. Na sve transakcije koje su dio usluge, uključujući među ostalim ključeva za punjenje i pokretanje sesije naplate, primjenjuje se taj ugovor. Registracija bez izričitog prihvaćanja uvjeta korištenja nije moguća.

3. Cijene

Sve primjenjive cijene važeće su i uključuju PDV te su navedene u usluzi prije početka postupka naplate, prije naručivanja ključa za punjenje ili prije pokretanja bilo koje druge transakcije. Cijene se mogu prikazati kao naknade po kWh potrošene energije, naknade za parkiranje ili naknade za blokiranje za dio ili cijelokupno vrijeme parkiranja na stanici za punjenje, naknade za pokretanje sesije i naknade za vrijeme punjenja (vremenski uvjetovanje naknade za punjene nisu dostupne u Njemačkoj ni u bilo kojoj drugoj državi u kojoj takvo određivanje cijena nije dopušteno zbog primjenjivog lokalnog zakonodavstva). Potvrđujete da konačna i plativa cijena usluge punjenja izravno ovisi o vašoj upotrebi, na primjer, o količini potrošene energije, pa se ne daje uvijek automatski prije početka postupka punjenja.

4. Vaše obaveze

 1. Stanicu za punjenje morate upotrebljavati ispravno i u skladu s navedenim uputama te ste dužni provjeriti je li stanica za punjenje prikladna za punjenje vozila. Nadalje, ne smijete upotrebljavati stanice za punjenje koje prikazuju poruku o pogrešci ili imaju vidljive nedostatke ili oštećenja.
 2. Vaša je odgovornost osigurati da je registrirana kartica za plaćanje valjana, da je na njoj dostupan dovoljan iznos novca i da nije blokirana. U slučaju da terećenje nije moguće Plugsurfing zadržava pravo da privremeno obustavi pristup usluzi ili dijelu usluge dok se ne plati nepodmireni iznos. Plugsurfing ima pravo tražiti plaćanje od vas na drugi način, na primjer slanjem posebnog računa za vašu upotrebu usluge.
 3. Nakon registracije unesite svoju adresu e-pošte i odabranu lozinku za prijavu na račun za Plugsurfing. Morate biti oprezni kako biste zaštitili svoju lozinku od zlouporabe od strane drugih osoba i odmah obavijestiti Plugsurfing o otkrivenoj zlouporabi. Vi ste odgovorni za to da lozinku čuvate na sigurnom mjestu, da je ne zapisujete kako treće strane ne bi mogle razumjeti za što se upotrebljava te da lozinku ne upotrebljavate ni na koji drugi način koji drugima omogućuje pristup informacijama.
 4. Odgovorni ste za pridržavanje specifičnih ograničenja parkiranja i propisa na stanici za punjenje (primjerice pisanih uputa prikazanih na stanici za punjenje ili uputa koje daje osoblje operatera stanice za punjenje).
 5. Električno vozilo koje se puni na stanici za punjenje i alati koje sami pribavljate (uključujući, na primjer, sve pretvarače snage, adaptere ili kabele) moraju biti prikladni za njihovu namjenu, kompatibilni s vezom sa stanicom za punjenje i zadovoljavati primjenjive pravne odredbe. Plugsurfing nije odgovoran prema vama u slučaju da je nedostatak ili oštećenje uzrokovano neispravnošću električnog vozila i/ili upotrebljavanim alatima, osim ako takva odgovornost proizlazi izravno iz nemara, teškog nemara ili namjernog ponašanja društva Plugsurfing ili njegovih pravnih predstavnika ili posrednih agenata.

5. Stanice za punjenje

 1. Postupak punjenja možete pokrenuti na stanicama za punjenje koje su dostupne putem usluge pomoću mobilne aplikacije ili ključa za punjenje ili skeniranjem QR koda dostupnog na stanici za punjenje. Dostupnost stanica za punjenje podložna je promjeni.
 2. Stanicama za punjenje koje su dostupne putem usluge upravljaju operateri stanice za punjenje koji su odgovorni za (i) osiguravanje rada i održavanje stanica za punjenje te (ii) pružanje točnih informacija o svojim stanicama za punjenje. Plugsurfing ne može jamčiti funkcionalnost ili dostupnost stanica za punjenje ni točnost takvih informacija. No Plugsurfing će uložiti potrebne napore pri sastavljanju i prikazivanju relevantnih informacija o stanicama za punjenje u usluzi.
 3. Funkcija plaćanja u aplikaciji, kao i ključ za punjenje, funkcioniraju samo unutar mreže Plugsurfing.

6. Načini plaćanja

1. Dostupni načini plaćanja navedeni su u Usluzi. Kada pokrećete postupak naplate, Plugsurfing može potvrditi vaš način plaćanja izdavanjem privremenog zadržavanja autorizacije od vaše banke. Molimo kontaktirajte Plugsurfing ako mislite da je iznos uplate netočan nakon što završite proces naplate.

7. Obveze obavješćivanja

 1. Dužni ste odmah obavijestiti Plugsurfing ako mislite da je vaš račun ili ključ za punjenje upotrebljavala neovlaštena osoba ili da su upotrijebljeni na neovlašten način.
 2. U slučaju gubitka ključa za punjenje ili mobilnog telefona na kojem je instalirana aplikacija kojom upravlja Plugsurfing dužni ste odmah obavijestiti Plugsurfing. Ako ne pošaljete takvu obavijest, a predmetni ključ za punjenje ili predmetni mobilni telefon ostane u nezakonitoj upotrebi, Plugsurfing zadržava pravo potraživati od vas nastale gubitke kao štetu u skladu sa zakonskim propisima. Radi jasnoće, ova klauzula ne predstavlja dodatne zahtjeve za odštetu protiv vas kao potrošača, već samo pridržava pravo na naknadu štete prema zakonskim propisima.
 3. Plugsurfing će blokirati ključ za punjenje nakon primitka obavijesti o gubitku ili krađi, a takav blokirani ključ za punjenje ne može se ponovno aktivirati. Međutim, moći ćete naručiti novi ključ za punjenje od Plugsurfinga u skladu s važećim odredbama i uvjetima.

8. Odgovornost

Plugsurfing je odgovoran za namjerne ili nemarne povrede života, tijela ili zdravlja, kao i za druge štete ako su posljedica kršenja bitnih ugovornih obveza, namjernih ili krajnje nemarnih radnji Plugsurfinga, njegovih pravnih zastupnika ili zamjenika. U slučaju neznatno nemarnog kršenja bitne ugovorne obveze Plugsurfing je odgovoran za predvidivu štetu, do kojih najčešće dolazi u skladu s ovom vrstom ugovora. Bitne ugovorne obveze one su obveze čije ispunjenje omogućuje izvršenje ovog ugovora ili na čije ste se ispunjenje oslanjali ili biste se mogli razumno osloniti. Plugsurfing nije odgovoran ni za kakvu drugu štetu. Obvezna odgovornost prema važećem zakonodavstvu u vezi s odgovornošću za proizvod ostaje netaknuta.

9. Viša sila

Plugsurfing nije odgovoran ni za kakvu odgodu ili neizvršavanje svojih obveza u slučaju da je takva odgoda ili neizvršavanje posljedica službenog djelovanja, promjene zakona, rata, sabotaže, neuspjeha ili kašnjenja isporuke, nepravilnosti u opskrbi električnom energijom, telefonske veze ili druge prometne i komunikacijske veze te prijevoza, štrajka, bojkota, pandemije, epidemije ili druge slične okolnosti izvan kontrole Plugsurfinga. Navedeno se primjenjuje i ako je Plugsurfing predmetom štrajka, bojkota i/ili blokade.

10. Prestanak ugovora

Svoj račun možete ukinuti u bilo kojem trenutku ako više ne želite upotrebljavati uslugu. Nakon prestanka ugovora više nećete imati pristup usluzi. Nakon upozorenja Plugsurfing može ukinuti vaš račun ili ograničiti pristup određenim dijelovima usluge ako ste prekršili ove uvjete korištenja.

Prestanak ugovora ne utječe na postojeće zahtjeve u pogledu postupaka naplate koji su prethodno započeti.

Za dodatne informacije o prestanku ugovora proučite naš pravilnik o otkazivanju.

11. Izmjene i dopune

 1. Ako Plugsurfing namjerava izmijeniti ove uvjete korištenjajedostrano, Plugsurfing će vam ponuditi izmjene u tekstnom obliku najkasnije šest (6) tjedana prije predloženog datuma stupanja na snagu tih izmjena. Možete pristati na ponuđene izmjene i dopune ili ih odbiti izražavanjem neodobravanja prije predloženog datuma stupanja na snagu. Ako ne izrazite neodobravanje za ponuđene izmjene i dopune prije predloženog datuma stupanja na snagu, smatrat će se da pristajete na njih, a izmjene će stupiti na snagu na predloženi datum stupanja na snagu, pod uvjetom da je ispunjeno sljedeće:
  1. Plugsurfing vam ih je ponudio u tekstnom obliku, i to najkasniješest (6) tjedana prije predloženog datuma stupanja na snagu izmjena i dopuna
  2. predložene izmjene ne utječu ni na glavne ugovorne obveze, uključujući vrstu i opseg ugovorno dogovorenih obveza, kao što su roba koju je potrebno isporučit i usluge koje se pružaju, ni na trajanje ugovora (uključujući odredbe o raskidu). Za takve promjene potreban je izričiti međusobni pristanak;
  3. predložene izmjene potrebne su radi:
   1. prilagodbe uvjeta korištenja uslijed razvoja događaja koji nisu bili predvidljivi u vrijeme sklapanja ugovora, koje Plugsurfing nije uzrokovao i na koje ne može utjecati, i koji bi poremetili ravnotežu ugovornog odnosa u mjeri u kojoj to nije beznačajno (npr. u vezi s tehničkim karakteristikama javne infrastrukture za električnu energiju, internetske infrastrukture ili komunikacijske infrastrukture potrebne za upravljanje postupkom naplate) ili
   2. ispunjavanja praznine u ugovornom odnosu koja nastaje nakon sklapanja ugovora (npr. ako se jedna ili više odredbi ovih uvjeta korištenja sudski proglasi ništetnom, nevaljanom ili nedopuštenom) koja uzrokuje nezanemarive poteškoće u praktičnom pružanju usluga vama ili zbog koje pružanje usluga ne bi bilo u skladu s bilo kojim zakonskim zahtjevima.
 2. Plugsurfing će, zajedno s ponudom izmjene u skladu sa stavkom 2., izričito skrenuti vašu pozornost na vaše pravo na odbijanje predložene izmjene i na posljedice vašeg odbijanja predložene izmjene prije predloženog datuma stupanja na snagu. Ako Plugsurfing to ne uspije, ponuđene izmjene i dopune neće stupiti na snagu, osim ako izričito ne pristajete.
 3. Gdje je to dopušteno obveznim zakonom, imate pravo ukinuti račun prema Uvjetima korištenja uz davanje obavijesti od 30 dana u slučaju da ne želite prihvatiti dopunu koja bi se odnosila na vas. Ovo se ne primjenjuje ako izmjena donosi samo manje izmjene Uvjeta korištenja. Ako date obavijest o svom neodobravanju ili ne izjavite da je potreban pristanak tijekom gore navedenog razdoblja od šest (6) tjedana, tada Plugsurfing može ukinuti vaš račun prema Uvjetima korištenja uz 30-dnevnu obavijest. Raskid bilo koje strane ne utječe na postojeća potraživanja u vezi s procesima naplate koji su se prethodno dogodili.

12. Naručivanje ključa za punjenje

 1. Plugsurfing može ponuditi naručivanje ključeva za punjenje putem usluge. Cijena ključa za punjenje, formalnosti plaćanja i procjena vremena isporuke prikazat će se tijekom postupka naručivanja.

13. Zaštita podataka

 1. Pružatelji usluga Plugsurfing ili ovlašteni pružatelji usluga prikupljaju, obrađuju i upotrebljavaju podatke koji se odnose na vas za provedbu ugovornog odnosa u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679) i drugog mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva o zaštiti podataka.
 2. Jedinstveni identifikacijski broj koji se upotrebljava za identifikaciju, osobni podaci i transakcijski podaci mogu se prenijeti operateru stanice za punjenje radi aktiviranja stanica za punjenje, rješavanja potencijalnih problema u vezi s uslugom punjenja i fakturiranjem. Osobni podaci, podaci za kontakt i transakcijski podaci mogu se prenijeti partnerima iz sustava Plugsurfing u svrhu fakturiranja i korisničke usluge.
 3. Više informacija o Plugsurfingovoj obradi osobnih podataka možete pronaći u Plugsurfingovim pravilima o zaštiti privatnosti.
 4. Plugsurfing može upotrebljavati neosobne podatke prikupljene tijekom pružanja usluge kako bi (i) poboljšao uslugu i druge proizvode i usluge te (ii) podijelio statističke podatke sa svojim suradnicima.

14. Dodjela

1. Plugsurfing ima pravo bez vašeg pristanka dodijeliti, prenijeti, staviti pod hipoteku ili naplatiti sva ili neka od svojih prava, interesa ili obveza prema Uvjetima korištenja.

15. Mjerodavno pravo i nadležnost

 1. Ovi uvjeti korištenja uređeni su zakonom zemlje u kojoj živite.
 2. Ako ste poslovni subjekt i ako se mogući spor s Plugsurfingom može pripisati vođenju vašeg poslovanja ili bilo kojoj poslovnoj aktivnosti, sudovi u Berlinu u Njemačkoj nadležni su za sve pravne sporove koji proizlaze iz ovih uvjeta korištenja. Ako ste potrošač, to se ograničenje ne odnosi na vas.
 3. Plugsurfing nije voljan i nije obvezan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim tijelima potrošača u smislu njemačkog zakona o rješavanju potrošačkih sporova.
 4. Na raspolaganju su vam sljedeće dodatne izvansudske opcije: na europskoj platformi za rješavanje sporova na internetu Europska komisija postavila je Europsku platformu za rješavanje sporova na internetu (platforma za internetsko rješavanje sporova). Potrošači mogu platformu za internetsko rješavanje sporova upotrebljavati za izvansudsko rješavanje spora koji proizlazi iz ugovora na internetu koji su sklopljeni s poduzećima registriranima u EU-u.