ÎN VIGOARE DE LA 9 MARTIE 2023

Condițiile de utilizare Plugsurfing

1. Generalități

Prezentele Condiții de utilizare Plugsurfing („Condiții de utilizare”) împreună cu Declarația de confidențialitate Plugsurfing guvernează utilizarea de către dvs. a serviciului operat de Plugsurfing GmbH („Serviciul”). Serviciul poate include, dar fără a se limita la aplicațiile mobile și/sau site-urile web operate de Plugsurfing GmbH sub marcă proprie și/sau sub marca partenerilor săi, în care puteți găsi și obține acces la stațiile de încărcare care sunt disponibile pe teritoriul dvs., comanda chei de încărcare care vă permit să începeți procesul de încărcare la stațiile de încărcare disponibile operate de către operatorii de puncte de încărcare și plăti taxele aplicabile pentru sesiunile de încărcare pe care le-ați inițiat.

Referirea la „Plugsurfing” în prezentele Condiții de utilizare trebuie să fie interpretată ca însemnând o referire la Plugsurfing GmbH și/sau la oricare dintre afiliații sau sucursalele sale și toți partenerii săi comerciali care sunt autorizați să opereze părți ale Serviciului în numele Plugsurfing GmbH (inclusiv, dar fără limitare la furnizorii de servicii de facturare și furnizorii de servicii pentru clienți).

2. Acceptarea

Prin înregistrarea pentru Serviciu și acceptarea prezentelor Condiții de utilizare, încheiați un acord cu Plugsurfing GmbH, care vă permite să utilizați Serviciul. Toate tranzacțiile care fac parte din Serviciu, inclusiv, dar fără limitare la comandarea de chei de încărcare și inițierea sesiunilor de încărcare, sunt guvernate de respectivul acord. Înregistrarea fără acceptarea explicită a Condițiilor de utilizare nu este posibilă.

3. Prețurile

Toate prețurile aplicabile sunt valabile cu TVA și sunt indicate pentru Serviciu înainte de începerea procesului de încărcare, înainte de comandarea unei chei de încărcare și înainte de inițierea oricărei alte tranzacții. Prețurile pot fi afișate ca tarife pe kWh de energie consumată, taxe de parcare sau taxe de blocare pentu o parte sau tot timpul de parcare la stația de încărcare, taxe de pornire a sesiunii de încărcare și taxe pentru timpul de încărcare (taxele de încărcare în funcție de timp nu sunt disponibile în Germania și în orice altă țară în care prețul respectiv nu este permis din cauza legislației locale aplicabile). Confirmați că prețul final și plătibil al serviciului de încărcare depinde direct de utilizarea dvs., de exemplu de cantitatea de energie consumată și nu este, așadar, furnizat întotdeauna automat înainte de începerea procesului de încărcare.

4. Obligațiile dvs.

 1. Veți utiliza stația de încărcare corect și în conformitate cu instrucțiunile furnizate și vă veți asigura că stația de încărcare este adecvată pentru vehiculul care urmează să fie încărcat. În plus, nu veți utiliza stațiile de încărcare atunci când afișează un mesaj de eroare sau prezintă defecte sau deteriorări vizibile.
 2. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că este valabil cardul de plată înregistrat și că soldul este suficient și nu este blocat. În cazul în care debitarea nu este posibilă, Plugsurfing își rezervă dreptul de a suspenda temporar accesul dvs. la Serviciu sau la o parte a acestuia până când suma datorată este plătită integral. Plugsurfing are dreptul de a solicita plata de la dvs. prin alte mijloace, cum ar fi trimiterea unei facturi separate pentru utilizarea de către dvs. a Serviciului.
 3. La înregistrare, veți furniza adresa dvs. de e-mail și o parolă aleasă pentru conectarea la contul Plugsurfing. Trebuie să aveți grijă să protejați parola împotriva utilizării greșite de către alte persoane și să notificați imediat Plugsurfing despre orice utilizare greșită detectată. Sunteți responsabil pentru menținerea securității parolei, pentru a nu nota parola astfel încât terții să poată înțelege la ce este utilizată și pentru a nu utiliza parola în orice alt fel care să permită altor persoane să obțină acces la informații.
 4. Sunteți responsabil pentru respectarea restricțiilor și reglementărilor specifice de parcare la stația de încărcare (cum ar fi, de exemplu, instrucțiunile scrise afișate la stația de încărcare sau instrucțiunile date de personalul operatorilor stațiilor de încărcare).
 5. Vehiculul electric care este încărcat la o stație de încărcare și instrumentele furnizate de dvs. (inclusiv, de exemplu, orice convertoare electrice, adaptoare sau cabluri) trebuie să fie adecvate pentru scopul respectiv, compatibil pentru conectarea cu stația de încărcare și să respecte dispozițiile legate aplicabile. Compania Plugsurfing nu este responsabilă față de dvs. în cazul în care defecțiunea sau deteriorarea este cauzată de un defect la vehiculul electric și/sau la instrumentele folosite, cu excepția cazului în care responsabilitatea decurge direct din neglijență, neglijența crasă sau conduita voit greșită a Plugsurfing sau a reprezentanților săi legali sau agenților indirecți.

5. Stațiile de încărcare

 1. Puteți începe procesul de încărcare la stațiile de încărcare care sunt disponibile prin intermediul Serviciului, folosind o aplicație mobilă sau o cheie de încărcare sau prin scanarea unui cod QR disponibil la stația de încărcare. Disponibilitatea stațiilor de încărcare se poate schimba.
 2. Stațiile de încărcare care sunt disponibile prin intermediul Serviciului sunt operate de operatorii stațiilor de încărcare responsabili pentru (i) asigurarea operării și întreținerii stațiilor lor de încărcare; și (ii) furnizarea de informații exacte în legătură cu stațiile lor de încărcare. Plugsurfing nu poate garanta funcționalitatea sau disponibilitatea stațiilor de încărcare sau exactitatea informațiilor respective. Plugsurfing va acționa, totuși, cu atenția necesară în compilarea și prezentarea informațiilor relevante despre stațiile de încărcare în Serviciu.
 3. Funcția de plată a aplicației, dar și cheia de încărcare funcționează numai în rețeaua Plugsurfing.

6. Metodele de plată

 1. Metodele de plată disponibile sunt stabilite în Serviciu. Când inițiați un proces de încărcare, Plugsurfing poate verifica metoda dvs. de plată prin emiterea unei blocări temporare a autorizării pentru banca dvs. Contactați PLugsurfing dacă credeți că suma de plată este incorectă după ce ați finalizat procesul de încărcare.

7. Obligațiile de notificare

 1. Sunteți obligat să notificați imediat Plugsurfing dacă credeți că contul dvs. sau cheia de încărcare a fost utilizat/ă de către o persoană neautorizată sau într-un mod neautorizat.
 2. În cazul pierderii cheii de încărcare sau a telefonului mobil pe care a fost instalată aplicația operată de Plugsurfing, trebuie să notificați imediat Plugsurfing. Dacă nu trimiteți o astfel de notificare și cheia de încărcare sau telefonul mobil respectiv este utilizat în continuare în mod nelegitim, Plugsurfing își rezervă dreptul de a solicita de la dvs. pierderile suferite ca daune, în conformitate cu legea aplicabilă. Din motive de claritate, această clauză nu constituie revendicări suplimentare pentru daune împotriva dvs. în calitate de consumator, dar rezervă doar dreptul de a revendica daune în baza legii aplicabile.
 3. Plugsurfing va bloca cheia de încărcare în urma primirii unei notificări despre pierderea sau furtul său și cheia de încărcare blocată nu poate fi reactivată. Veți putea totuși să plasați o comandă pentru o cheie de încărcare nouă la Plugsurfing, în conformitate cu condițiile generale aplicabile la momentul respectiv.

8. Responsabilitatea

Plugsurfing este responsabilă pentru încălcări deliberate sau din neglijență care pun în pericol viața, corpul sau sănătatea, dar și pentru alte daune, în măsura în care sunt cauzate de o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale sau din acțiuni deliberate sau de neglijență crasă ale Plugsurfing, reprezentanților săi legali sau agenților săi indirecți. În cazul unei încălcări printr-o ușoară neglijență a unei obligații contractuale esențiale, Plugsurfing este responsabilă pentru daunele previzibile, care vor apărea în general în baza acestui tip de contract. Obligațiile contractuale esențiale sunt obligații a căror îndeplinire va permite executarea prevăzută prin contract sau pe a căror îndeplinire v-ați bazat și v-ați fi putut baza în mod rezonabil. Plugsurfing nu va fi responsabilă pentru orice alte daune. Responsabilitatea obligatorie în baza legislației aplicabile privind responsabilitatea pentru produs rămâne neafectată.

9. Forța majoră

Plugsurfing nu este responsabilă în baza prezentului document față de dvs. pentru nicio întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor în cazul în care respectiva întârziere sau neîndeplinire se datorează unei acțiuni oficiale, modificări a legii, război, sabotaj, nelivrare sau livrare întârziată, perturbări în alimentarea cu electricitate, ale conexiunilor telefonice sau alte conexiuni de trafic și comunicații și transport, grevă, boicot, pandemie, epidemie sau alte împrejurări similare în afara controlului Plugsurfing. Cele mai sus menționate se aplică și dacă Plugsurfing face obiectul unei greve, unui boicot și/sau blocaj.

10. Rezilierea

Puteți rezilia utilizarea contului în orice moment dacă nu mai doriți să utilizați Serviciul. După reziliere, nu veți mai avea acces la Serviciu. După trimiterea unui avertisment, Plugsurfing poate închide contul dvs. sau restricționa accesul la anumite părți ale Serviciului dacă ați încălcat prezentele Condiții de utilizare.

Rezilierea nu afectează revendicările existente în legătură cu procesele de încărcare care au avut loc anterior.

Pentru informații suplimentare despre reziliere, consultați Politica noastră privind anularea.

11. Amendamente

 1. (Părțile pot să modifice prezentele Condiții de utilizare de comun acord. Părțile sunt conștiente de faptul că sectorul încărcării vehiculelor electrice este în dezvoltare și schimbare rapidă.
 2. Dacă Plugsurfing intenționează să modifice unilateral prezentele Condiții de utilizare, Plugsurfing vă va oferi amendamentele în format text cu cel puțin șase (6) săptămâni înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a respectivelor amendamente. Puteți accepta sau respinge amendamentele oferite, exprimându-vă dezaprobarea înainte de data propusă de intrare în vigoare. Dacă nu vă exprimați dezaprobarea față de amendamentele oferite înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare, se va considera că v-ați dat consimțământul pentru amendamente și acestea vor intra în vigoare la data propusă de intrare în vigoare, cu condiția ca:
  1. Plugsurfing să vă fi făcut oferta în format text cu cel puțin șase (6) săptămâni înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a amendamentului;
  2. amendamentele propuse să nu afecteze niciuna dintre obligațiile contractuale principale, inclusiv tipul și scopul obligațiilor contractuale agreate, cum ar fi bunurile care urmează să fie livrate și serviciile care urmează să fie prestate și prețurile aplicabile, nici durata acordului (inclusiv dispozițiile referitoare la încetare). Pentru astfel de modificări, este necesar acordul mutual; și
  3. amendamentele propuse să fie necesare pentru:
   1. adaptarea Condițiilor de utilizare pentru dezvoltări care nu erau previzibile la momentul încheierii contractului, pe care Plugsurfing nu le-a provocat și nu le poate influența și care ar afecta echilibrul relației contractuale într-o măsură semnificativă (de ex. în legătură cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii publice de electricitate, infrastructurii de internet și infrastructurii de comunicații necesare pentru a opera procesul de încărcare); sau
   2. acoperirea unui vid în relația contractuală apărut după încheierea contractului (de ex. dacă una sau mai multe dispoziții ale prezentelor Condiții de utilizare sunt declarate inaplicabile, nevalide sau nepermise de către un tribunal), ceea ce produce dificultăți considerabile pentru furnizarea practică a serviciilor către dvs. sau face prestarea serviciilor neconformă cu orice cerințe legale.
 3. Plugsurfing are obligația, împreună cu oferirea amendamentului de la paragraful (2), să vă atragă atenția în mod explicit asupra dreptului dvs. de a respinge amendamentul propus și asupra implicațiilor nerespingerii de către dvs. a amendamentului propus înainte de data propusă de intrare în vigoare. Dacă Plugsurfing nu face acest lucru, amendamentul oferit nu va intra în vigoare decât dacă dvs. vă dați consimțământul în mod explicit.
 4. În cazul în care legislația obligatorie permite acest lucru, aveți dreptul să închideți contul în baqza Condițiilor de utilizare prin trimiterea unei notificări de 30 de zile în cazul în care nu doriți să acceptați un amendament care s-ar aplica în cazul dvs. Acest lucru nu se aplică în cazul în care amendamentul operează doar modificări minore la Condițiile de utilizare. Dacă trimiteți notificarea referitoare la dezaprobarea dvs. sau dacă nu declarați în mod explicit consimțământul în timpul perioadei de șase (6) săptămâni menționate mai sus, Plugsurfing poate închide contul dvs. în baza Condițiilor de utilizare, cu notificare de 30 de zile. Închiderea de către oricare dintre părți nu afectează revendicările existente în legătură cu procesele de încărcare are au avut loc anterior.

12. Comandarea cheii de încărcare

 1. Plugsurfing poate oferi comandarea cheilor de încărcare prin intermediul Serviciului. Prețul pentru cheia de încărcare, formalitățile de plată și duratele estimate de livrare vă vor fi prezentate în timpul procesului de comandare.

13. Protecția datelor

 1. Plugsurfing sau furnizorii de servicii contractați colectează, procesează și utilizează datele referitoare la dvs. pentru punerea în aplicare a relației contractuale ce decurge din dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (2016/679) și altă legislație națională privind protecția datelor aplicabilă.
 2. Numărul unic de identificare utilizat pentru a vă identifica, detaliile cu caracter personal și detaliile tranzacționale pot fi transferate către operatorul stației de încărcare în scopul activării stațiilor de încărcare, rezolvării problemelor potențiale referitoare la serviciul de încărcare și facturare. Detaliile cu caracter personal, detaliile de contact și detaliile tranzacționale pot fi transferate, de asemenea, către partenerii Plugsurfing în scopul facturării și al serviciilor pentru clienți.
 3. Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Plugsurfing pot fi găsite în Declarația de confidențialitate a Plugsurfing.
 4. Plugsurfing poate utiliza datele fără caracter personal colectate prin furnizarea Serviciului pentru a (i) îmbunătăți Serviciul și celelalte produse și servicii ale sale și (ii) a partaja informațiile statistice cu partenerii săi de colaborare.

14. Atribuirea

 1. Plugsurfing va avea dreptul, fără consimțământul dvs., să atribuie, să transfere, să ipotecheze sau să aplice oricare dintre drepturile, interesele sau obligațiile sale ce decurg din Condițiile de utilizare.

15. Legea guvernantă și jurisdicția

 1. Prezentele Condiții de utilizare sunt guvernate de legea din țara în care aveți reședința.
 2. Dacă sunteți om de afaceri și dacă disputa potențială cu Plugsurfing poate fi atribuită activității dvs. comerciale sau oricărei activități de afaceri, tribunalele din Berlin, Germania, sunt competente pentru orice dispute legale derivate din prezentele Condiții de utilizare. Dacă sunteți consumator, această limitare nu se aplică în cazul dvs.
 3. Plugsurfing nu dorește și nu este obligată să participe la procedurile de soluționare a disputelor în fața organismelor de arbitraj pentru consumatori în sensul Legii germane privind soluționarea disputelor consumatorilor.
 4. Aveți următoarele opțiuni suplimentare în afara tribunalelor: la Platforma Europeană Online pentru Soluționarea Disputelor, Comisia Europeană a creat o Platformă Europeană Online pentru Soluționarea Disputelor (Platforma OS). Consumatorii pot utiliza Platforma OS pentru soluționarea în afara tribunalului a unei dispute rezultate din contractele online încheiate cu o întreprindere înregistrată în UE.